Main Menu
User Menu

Velitelství Pohraniční stráže [1966-1973]

Headquarters of the Border Guard

     
Název:
Name:
Velitelství Pohraniční stráže
Originální název:
Original Name:
Velitelství Pohraniční stráže
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1966
Předchůdce:
Predecessor:
Hlavní správa Pohraniční stráže
Datum zániku:
Disbanded:
15.06.1973
Nástupce:
Successor:
Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.11.1966-01.09.1969 Hlavní správa pozemních vojsk
01.09.1969-01.01.1972 Federální ministerstvo národní obrany
01.01.1972-15.06.1973 Ministerstvo vnitra
Dislokace:
Deployed:
01.09.1967-15.06.1973 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.09.1967-15.06.1973
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1966-01.09.1967 11. brigáda Pohraniční stráže
01.01.1966-31.03.1966 3. brigáda pohraniční stráže
01.01.1966-01.09.1967 4. brigáda pohraniční stráže
01.01.1966-01.09.1967 5. brigáda pohraniční stráže
01.01.1966-01.09.1967 7. brigáda pohraniční stráže
01.09.1967-01.01.1972 11. pohraniční brigáda
01.09.1967-01.01.1972 4. pohraniční brigáda
01.09.1967-01.01.1972 5. pohraniční brigáda
01.01.1972-15.06.1973 11. brigáda Pohraniční stráže
01.01.1972-15.06.1973 5. brigáda Pohraniční stráže

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
Web Archivu bezpečnostních složek
CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-Pohranicni-straze-1966-1973-t184279#537935Verze : 1
MOD