Main Menu
User Menu
Reklama

Hindenburg, Paul von

Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg

     
Příjmení:
Surname:
von Beneckendorff und von Hindenburg
Jméno:
Given Name:
Paul Ludwig Hans Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.10.1847 Poznań* /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.08.1934 Ogrodzieniec* /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- nemecký prezident
- náčelník generálneho štábu nemeckej armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Poznań * - predtým Posen, dnes súčasť Poľska.
Ogrodzieniec* - predtým Neudeck, dnes súčasť Poľska.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_von_Hindenburg
URL : https://www.valka.cz/Hindenburg-Paul-von-t18425#409622Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Beneckendorff und von Hindenburg
Jméno:
Given Name:
Paul Ludwig Hans Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.04.1866 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.1877 kapitán
DD.MM.1881 major
DD.MM.1891 podplukopník
DD.MM.1894 plukovník
22.03.1897 generálmajor
09.07.1900 generálporučík
22.06.1905 generál pěchoty
DD.MM.RRRR generálplukovník
27.11.1914 generál polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1866

Řád červené orlice 4. třída
Order of Red Eagle 4th Class
Roter Adler Orden 4. Klasse
-

Waldecké knížectví [1712-1918] / Principality of Waldeck [1712-1918] 09.05.1906

Záslužný kříž - 1. třída
Cross of Merit - 1st Class
Verdienstkreuz - I. Klasse
-

DD.MM.1907

Pamětní medaile na jihozápadní Afriku - železná
South West Africa Commemorative Medal - Iron
Südwestafrika-Denkmünze - Stahl
-

DD.MM.1911

Řád černé orlice - řetěz
Order of the Black Eagle - Collar
Schwarzer Adlerorden
-

02.09.1914

Pour le Mérite
Pour le Mérite
-

14.12.1914

Sasko-Ernestínský domácí řád - velkokříž
Saxe-Ernestine House Order - Grandcross
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Großkreuz
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] 21.12.1914

Vojenský řád sv. Jindřicha - rytíř
Military Order of St. Henry - Knight
Ritter Militär-Sankt-Heinrichs-Orden
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] 21.12.1914

Vojenský řád sv. Jindřicha - komandér 2. třídy
Military Order of St. Henry - Commander 2nd Class
Militär-Sankt-Heinrichs-Orden - Kommandeur II. Klasse
-

DD.MM.1914

Řád Sv. Štěpána velkokříž
Order of St. Stephen Grandcross
Sankt Stephans-Orden Großkreuz
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] 21.01.1915

Řád za vojenské zásluhy - velkokříž
Military Merit Order - Grand Cross
Militärverdienstorden Großkreuz
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg 17.08.1915

Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - zlatý velkokříž
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Golden Collar
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Goldene Großkreuz
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] 05.09.1915

Řád Karla Bedřicha za vojenské zásluhy - velkokříž
Order of Military Merit of Charles Frederick - Grandcross
Militär-Carl-Friedrichs-Verdienstorden - Großkreuz
-

Schaumbursko-lippské knížectví [1807-1918] / Principality of Schaumburg-Lippe [1807-1918] 17.02.1916

Kříž za věrnou službu - 2. třída
Cross for Faithful Service - 2nd Class
Kreuz für treue Dienste - II Klasse
-

30.09.1916

Válečný kříž Karla Eduarda
Carl Eduard War Cross
Carl-Eduard-Kriegskreuz
-

11.10.1916

Válečný záslužný kříž - 1. třída
War Merit Cross - 1st Class
Kriegsverdienstkreuz
-

09.12.1916

Železný kříž 1914 - velkokříž
Iron Cross 1914 - Grandcross
Eisernes Kreuz 1914 - Großkreuz
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] 27.12.1916

Vojenský řád sv. Jindřicha - velkokříž
Military Order of St. Henry - Grandcross
Militär-Sankt-Heinrichs-Orden - Großkreuz
-

22.01.1917

Vojenský záslužný kříž 1. třída
Military Merit Cross 1st Class
Militärverdienstkreuz I. Klasse
-

05.08.1917

Velká vojenská záslužná medaile
Large Military Merit Medal
Große Militär-Verdienstmedaille
-

14.08.1917

Královský hohenzollernský domácí řád - velkokomtur
House Order of Hohenzollern - Grandcommander
Königlicher Hausorden von Hohenzollern - Großkomtur
-

26.03.1918

Řád Marie Terezie velkokříž
Order of Maria Theresia Grandcross
Maria Theresia Orden Großkreuz
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] 07.05.1918

Řád routové koruny
Order of Rue Crown
Hausorden der Rautenkrone
-

DD.MM.1918

Řád Kříže svobody - velkokříž
Order of the Cross of Liberty - Grandcross
Vapaudenristin ritarikunta - suurristi
-

DD.MM.1926

Rakouský záslužný řád - velká hvězda
Austrian Order of Merit - Great Star
Österreichischen Verdienstorden - Groß-Stern
-

- DD.MM.RRRR -

-
-
-

DD.MM.RRRR

Řád koruny 2. třída
Order of Crown 2nd Class
Kronenorden 2. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád Za vojenské zásluhy 1. třídy
Order of Military Merit 1st Class
Орден За военна заслуга
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Alexandra s řetězem
Order of Saint Alexander with Chain
Орден Свети Александър
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Pamětní válečná medaile 1870/71
War Commemorative Medal of 1870/71
Kriegsdenkmünze für 1870/71
-

DD.MM.RRRR

Pamětní kříž 1866 - Königgrätz
Commemorative Cross for 1866 - Königgrätz
Erinnerungskreuz für 1866
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice - 1. třída s korunou a dubovými listy
Order of Red Eagle - 1st Class with crown and Oak leaves
Roter Adler Orden - I. Klasse mit Krone und Eichenlaub
-

DD.MM.RRRR

Kříž za zásluhy o válečnou pomoc
Merit Cross for War Aid
Verdienstkreuz für Kriegshilfe
-

DD.MM.RRRR

Důstojnické služební vyznamenání
Long service award
Dienstauszeichnung für Offiziere
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkodůstojník (2. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandofficer (2nd Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

DD.MM.RRRR

Řád čestného kříže - 2. třída
Order of Honour Cross - 2nd Class
Orden des Ehrenkreuzes - II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž (Hamburk)
Hanseatic Cross
Hanseatenkreutz
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž (Brémy)
Hanseatic cross
Hanseatenkreuz
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž (Lübeck)
Hanseatic Cross
Hanseatenkreutz
-

DD.MM.RRRR

Kříž za zásluhy ve válce
Cross for Merit in War
Kreuz für Verdienste im Kriege
-

DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž 1914
War Merit Cross 1914
Kriegsverdienstkreuz 1914
-

DD.MM.RRRR

Čestný knížecí kříž - 1. třída
Reussian Cross of Honor - 1st Class
Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] DD.MM.RRRR

Všeobecné čestné vyznamenání
General Honor Decoration
Allgemeines Ehrenzeichen
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Albrechta - velkokříž
Order of Albrecht - Grandcross
Albrecht - Orden - Großkreuz
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný řád - Velkokříž
Military Merit Order - Grand Cross
Militär -Verdienstorden - Großkreuz
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg DD.MM.RRRR

Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - velkokříž
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Grandcross
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Großkreuz
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg DD.MM.RRRR

Kříž Fridricha-Augusta 1914 - 2. třída
Friedrich August Cross 1914 - 2nd Class
Friedrich-August Kreuz 1914 - II. Klasse
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg DD.MM.RRRR

Kříž Fridricha-Augusta 1914 - 1. třída
Friedrich August Cross 1914 - 1st Class
Friedrich-August Kreuz 1914 - I. Klasse
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Friedricha - velkokříž
Order of Friedrich - Grandcross
Friedrichs -Orden
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád württemberské koruny 1. třída (velkokříž)
Order of Württemberg Crown 1st Class (Grand Cross)
Orden der Württembergischen Krone Grosskreuz
-

Schaumbursko-lippské knížectví [1807-1918] / Principality of Schaumburg-Lippe [1807-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád - 1. třída
House Order - 1st Class
Hausorden - L. Klasse
-

Sasko-výmarsko-eisenašské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Saxe-Weimar-Eisenach [1815-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád bílého sokola - velkokříž
Order of White Falcon - Grandcross
Hausorden vom Weißen Falken - Großkreuz
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.RRRR

Domácí Řád Vendické koruny - velkokříž
Order of the Wendish Crown - Grandcross
Hausorden der Wendischen Krone
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.RRRR

Kříž za vyznamenání ve válce - 1. třída
Cross for Distinction in War - 1st Class
Kreuz für Auszeichnung im Kriege
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.RRRR

Kříž za vyznamenání ve válce - 2. třída
Cross for Distinction in War - 2nd Class
Kreuz für Auszeichnung im Kriege
-

Anhaltské vévodství [1863-1918] / Duchy of Anhalt [1863-1918] DD.MM.RRRR

Kříž Fridricha
Friedrich cross
Friedrich-Kreuz 1914
-

Anhaltské vévodství [1863-1918] / Duchy of Anhalt [1863-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád Albrechta Medvěda - velkokříž
House Order of Albert the Bear - Grandcross
Herzoglich Anhaltische Hausorden Albrechts des Bären
-

Brunšvické vévodství [1813-1918] / Duchy of Brunswick [1813-1918] DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž - 2. třída
War Merit Cross - 2nd Class
Kriegsverdienstkreuz
-

Brunšvické vévodství [1813-1918] / Duchy of Brunswick [1813-1918] DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž - 1. třída
War Merit Cross - 1st Class
Kriegsverdienstkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád za vojenské zásluhy 4. třída - červená
Order of Military Merit 4th Class - Red
Orden del Mérito Militar - rojo
-

DD.MM.RRRR

Řád Osmanie - 1. stupeň
Order of Osmanieh - 1st Grade
Osmanlı Devlet Nişanı - I
-

DD.MM.RRRR

Řád Medjidie - 1. třída
Order of the Medjidie - 1st Class
Mecidiye Nişanı
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile
War Medal
Harp Madalyası
-

DD.MM.RRRR

Medaile Imtiyaz - zlatá
Imtiyaz Medal - Gold
İmtiyaz Madalyası
-

DD.MM.RRRR

Řád Slávy
Order of Glory
NISHAN-AL-IFTIKAR
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_von_Hindenburg
www.militaer-wissen.de
URL : https://www.valka.cz/Hindenburg-Paul-von-t18425#499725Verze : 1
MOD
Polní maršál Paul von Beneckendorff und von Hindenburg


Paul von Beneckendorff und von Hindenburg se narodil 2.října 1847 v Poznani. Vystudoval kadetní školu ve Wahlstattu v Berlíně. Jeho první válečná zkušenost byla bitva u Hradce Králové v roce 1866 a poté Prusko-francouzská válka 1870-1871. Poté byl v roce 1878 jmenován do generálního štábu, kde dosáhl generálské hodnosti v roce 1905. V roce 1879 se oženil s Gertrudou von Sperling, s nímž měl tři děti-syna a dvě dcery. Hindenburg odešel z armády do výslužby v roce 1911. Začátek první světové války vedl k jeho povolání zpět do služby 22.srpna 1914, byl jmenován velitelem ve východním Prusku. Hindenburg dosáhl velkého vítězství nad Rusy v srpnu 1914 u Tannebergu, kde zvítězil nad mnohem větší armádou, což vedlo k jeho jmenování vrchním velitelem německé armády na východě v září 1914. Pozdější vítězství u Mazurských jezer v roce 1915 vedla k jeho oslavování jako zachránce východního Pruska, i když obecně známý pro dosažení těchto vítězství je Erich Ludendorff. Díky tomu byl Hindenburg povýšen na polního maršála a 29.srpna 1916 byl jmenován armádním náčelníkem štábu, kde vystřídal Ericha von Falkenhayna. V této pozici, spolu s Erichem Ludendorffem a s podporou vyšších důstojníků a předních průmyslníků vytvořil vojensko-průmyslovou diktaturu, která prakticky soustředila veškerou moc až do 29.září 1918, kdy byla vláda vrácena Reichstagu. Na západní frontě se Hindenburgovi pod Ludendorffovým vedením podařilo zastavit spojenecký postup a upevnit Hindenburgovu linii, která vedla od Lens přes Saint-Quentin do Remeše. Rumunsko bylo rychle poraženo po porušení své nuetrality a přechodu na stranu Spojenců a Rusko bylo vyřazeno z války v roce 1917. Hindenburg dohlížel nad posledním německým velkým útokem na jaře 1918 ve Francii, který probíhal od března do července. Ofenzíva byla téměř úspěšná, ale spojencký protiútok podpořený americkými jednotkami prolomil německou frontu, což vedlo k německé kapitulaci v listopadu 1918. Jako známá osobnost vystoupil Hindenburg podruhé z armády v červnu 1919, ale zůstal ve funkci. Podle podmínek Versaillské smlouvy měl být Hindenburg souzen jako válečný zločinec, ale jeho popularita zajistila, že nebyl nikdy vydán. V roce 1925 se Hindenburg stal prezidentem Výmarské republiky, později byl opět zvolen v roce 1932. Později byl Hindeburg, prakticky senilní, odpovědný za jmenování Adolfa Hitlera kancléřem v roce 1933, kvůli obavám z občanské války. Hindenburg zůstal v úřadu až do své smrti 2.srpna 1934.
URL : https://www.valka.cz/Hindenburg-Paul-von-t18425#68159Verze : 0
...
URL : https://www.valka.cz/Hindenburg-Paul-von-t18425#87721Verze : 0
MOD
Prezident von Hindenburg pred vysielaním novoročného prejavu k nemeckému ľuďu v pracovni svojho paláca, január 1932.


zdroj: www.bundesarchiv.de
URL : https://www.valka.cz/Hindenburg-Paul-von-t18425#536629Verze : 0
MOD