Haig, Douglas

     
Příjmení:
Surname:
Haig Haig
Jméno:
Given Name:
Douglas Douglas
Jméno v originále:
Original Name:
Douglas Haig, 1st Earl Haig
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
polní maršál Field Marshal
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
hrabě Earl
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.06.1861 Edinburgh /
19.06.1861 Edinburgh /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.01.1928 Londýn
29.01.1928 London
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Britských expedičních sil
velitel I. sboru
velící generál, Velitelství Aldershot
Commander of British Expeditionary Force
Commander of I Corps
General Officer Commanding, Aldershot Command
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel britských sil ve Francii během 1. sv. války
pod jeho velením proběhly např. bitva na Sommě nebo Třetí bitva u Yper
Commander of British Forces in France during WW1
He was commander during the Battle of the Somme or the Third Battle of Ypres
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Haig-Douglas-t18423#68126 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Haig Haig
Jméno:
Given Name:
Douglas Douglas
Jméno v originále:
Original Name:
Douglas Haig, 1st Earl Haig
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.02.1885 poručík
23.01.1891 kapitán
15.11.1898 major (čest.)
26.06.1899 major
17.07.1901 podplukovník
DD.10.1902 plukovník
DD.MM.1904 generálmajor
DD.11.1910 generálporučík
16.11.1914 generál
01.01.1917 polní maršál
07.02.1885 Lieutenant
23.01.1891 Captain
15.11.1898 Major (bvt.)
26.06.1899 Major
17.07.1901 Lieutenant Colonel
DD.10.1902 Colonel
DD.MM.1904 Major General
DD.11.1910 Lieutenant General
16.11.1914 General
01.01.1917 Field Marshal
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Haig-Douglas-t18423#576978 Verze : 0
Generál Douglas Haig, velký kavalérista, byl jeden z generálů první světové války. Při ofenzívě na Sommě 1. července 1916 ztratil skoro 58 000 můžů ze 120 000, kteří se útoku účastnili, přičemž prý většina mužů zahynula na otevřeném prostranství, když je Němci postříleli, protože Britové nebyli schopni zdolat ostnaté dráty, které měly být protrhané dělostřeleckou palbou. Před útokem gen. Douglas Haig řekl, že muži jsou o operaci perfektně informováni a jsou na ni připraveni, že veškeré ostnaté dráty byly protrhány a že dělostřelecká příprava nebyla nikdy tak důkladná. Nakonec z toho byla parádní porážka.


Další jeho chybným tvrzením bylo, že kulomet je přeceňovaná zbraň a že se hodí pouze do koloniálních válek, kde bylo potřeba pobít velké množství nepřátel (vzbouřenců) menší skupinou vojáků. Podle jeho názoru nebyla tato zbraň dost dobrá v boji mezi "bílou rasou". Proto on a příznici tohoto názoru argumentovali tím, že kulomet je velice těžký a zpomaluje postup jednotek nebo že spotřebuje velké množství munice či že je moc drahý tudíž stačí pouze jeden nebo dva kusy na prapor. Naopak tvrdil, že velkou roli během první světové války sehraje kavalérie. Prestože kavalérie svou roli sehrála, tak se ukázalo, že do zákopové války se jezdectvo stalo přítěží.
URL : https://www.valka.cz/Haig-Douglas-t18423#80040 Verze : 0
Jezdecka socha pred hradem v Edinburghu, vlastni foto


URL : https://www.valka.cz/Haig-Douglas-t18423#460390 Verze : 0
.
Haig, Douglas - uniforma marsh. Douglasa
Imperial War Museum, London
vlastné foto

uniforma marsh. Douglasa
Imperial War Museum, London
vlastné foto

Haig, Douglas - čapica marsh. Douglasa
Imperial War Museum, London
vlastné foto

čapica marsh. Douglasa
Imperial War Museum, London
vlastné foto

URL : https://www.valka.cz/Haig-Douglas-t18423#534181 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více