Main Menu
User Menu

Pohraniční pluk 2 [1946-1948]

2nd Border Guard Regiment of Corps of National Security

     
Název:
Name:
Pohraniční pluk 2
Originální název:
Original Name:
Pohraniční pluk 2 sboru národní bezpečnosti
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.09.1946
Předchůdce:
Predecessor:
Pohotovostní pluk 2
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1948
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.09.1946-DD.03.1948 Hlavní velitelství SNB
Dislokace:
Deployed:
04.09.1946-DD.03.1948 Plzeň, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
04.09.1946-DD.03.1948 Pohraniční prapor I/2
04.09.1946-DD.03.1948 Pohraniční prapor II/2
04.09.1946-DD.03.1948 Pohraniční prapor III/2

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL CZ: https://www.valka.cz/Pohranicni-pluk-2-1946-1948-t184181#537783Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/2nd-Border-Guard-Regiment-of-Corps-of-National-Security-t184181#537783Version : 0
MOD