Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
MGC-14,5
Originální název:
Original Name:
MGC-14,5
Kategorie:
Category:
obrněný transportér
Výrobce:
Producer:
VOP 026, Šternberk
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2010-DD.MM.2011 ?
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
15 ? (25+ ?)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2010
Osádka:
Crew:
3
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
8 osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
13000 kg
Celková délka:
Overall Length:
6735 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2940 mm
Celková výška:
Overall Height:
2068 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
370 mm
Pancéřování:
Armour:
6 - 23 (33) mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
UTD-20
- čtyřdobý, kapalinou chlazený, vznětový
- počet válců: 6 do V
- sklon válců: 120°
- maximální kroutící moment: 980 (+49/- 98) Nm
- hmotnost: 665 kg + 5%
- rozměry:
-- délka: 791 mm (včetně vyčnívajícího hřídele)
-- šířka: 1 150 mm
-- výška: 732 mm
- kompresní poměr: 15,8
- objem válců: 15,9 l
Výkon:
Power:
220 kW při 2600 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická synchronizovaná převodovka
- počet stupňů: 5+1
- hmotnost převodovky s hlavní spojkou a planetovým směrovým ústrojím: 536 kg
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
65 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
40-451) km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
550-600 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
35 °
Boční náklon:
Side Slope:
25 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,5 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,7 m
Brodivost:
Fording Depth:
-2) m
Výzbroj:
Armament:
kulomet KPVT
- ráže: 14,5 mm
- náboje: 500 kusů

spřažený kulomet PKT
- ráže: 7,62 mm
- náboje: 2000 kusů
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) průměrná rychlost na suché nezpevněné cestě
2) vozidlo je obojživelné;
- maximální rychlost (vpřed): min. 7 km/h
- maximální rychlost (vzad): ~ 2 km/h
Zdroje:
Sources:
firemní materiály EXCALIBUR ARMY s.r.o.
URL : https://www.valka.cz/CZE-MGC-14-5-t184127#537655Verze : 0
MOD
MGC-14,5


Obrněný transportér vzniklý úpravou bojového vozidla pěchoty BVP-1 (BMP-1).


Změna zahrnuje výměnu 73mm kanónu 2A28 za těžký kulomet KPVT ráže 14,5 mm. Z věže byl odstraněn kanón, dopravník munice, automatický nabíjecí mechanismus a odpalovací a naváděcí systém pro protitankové řízené střely 9M14 Maljutka. Ostatní součásti, včetně ovládacích prvků byly zachovány. Další výraznější změnu představuje přepracovaný prostor (pozorovatelna) kolem příklopu na stropu věže.


Věž je vybavena zaměřovačem 1-PN-22-M4. Je to pasivní kombinovaný periskopický zaměřovač (pro denní a noční pozorování). Zdvihání a otáčení je možné provádět elektrickým pohonem nebo manuálně. Pro elektrické ovládání slouží ovládací panel, který se nachází v dosahu střelce. Manuální ovládání se provádí pomocí ručních ovládacích koleček, nacházejících se v dosahu střelce. Otáčení věže se může během dopravy zablokovat. Blokovací zařízení se nachází vlevo od sedadla střelce. Střelba z kulometu se provádí z ovládacího panelu nebo pomocí ručních koleček na ovládání mechanizmu otáčení/zdvihání.


Strop věže má víceúhlovou konstrukci, zahrnující pozorovatelnu (průlezové okénko) střelce. Okolo pozorovatelny (průlezového okénka) jsou čtyři periskopy TNPO-170, umožňující osádce pozorovat okolí vozidla. Na vnitřní straně střechy je ventilátor pro odstraňování dusivých plynů.


Sedadlo střelce, sběrač použitých nábojů a nábojové pásy, zásobník nábojů spřaženého kulometu PKT a dva zásobníky munice, připravené k použití pro kulomet KPVT jsou uloženy na spodní části koše.


Energetická soustava je jednodrátová 24 V DC s negativním ukostřeným pólem. Věž obsahuje řídící jednotku a pojistkovou skříň a koncové spínače pro omezení zdvihání a klesání výzbroje. Věž je vybavena krabicí vnitřního hovorového zařízení a přípojkou pro přilbu. Takto upravená věž byla použita i na demonstrátoru MGC-1.


V roce 2010 bylo z ČR vyvezeno zřejmě 15 kusů MGC-14,5 do Jemenu (v registru OSN je pouze uvedeno "BVP-1 s 14,5mm kulometem"). Původně se jednalo o stroje BVP-1 vyřazené z výzbroje maďarské armády. Vozidla byla následně použita v bojích jemenské občanské války.
URL : https://www.valka.cz/CZE-MGC-14-5-t184127#537657Verze : 4
MOD
Obrněné transportéry MGC-14,5 v závěrečných stádiích své montáže, cca 2010.
CZE - MGC-14,5 - (VOP 026)

(VOP 026)
CZE - MGC-14,5 - (VOP 026)

(VOP 026)
CZE - MGC-14,5 - (VOP 026)

(VOP 026)
CZE - MGC-14,5 - (VOP 026)

(VOP 026)
URL : https://www.valka.cz/CZE-MGC-14-5-t184127#537658Verze : 1
MOD
MGC-14,5 při přestřelce, jemenská občanská válka, cca srpen 2015.
CZE - MGC-14,5 - (via Twitter)

(via Twitter)
URL : https://www.valka.cz/CZE-MGC-14-5-t184127#537659Verze : 1
MOD
Občanská válka v Jemenu (2015)


Zdroj: spioenkop.blogspot.cz

CZE - MGC-14,5 -


URL : https://www.valka.cz/CZE-MGC-14-5-t184127#539473Verze : 0
MOD