Main Menu
User Menu

Morita, Noburu

Noburu Morita / 森田宣

     
Příjmení:
Surname:
Morita
Jméno:
Given Name:
Noburu
Jméno v originále:
Original Name:
森田宣 / もりた・のぶる
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.07.1880 ?, prefektura Jamaguči /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.07.1961 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Pevnost Yura
velitel: 4. brigáda těžkého polného dělostřelectva
velitel: 6. pluk polního dělostŕelectva
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://sakurataro.org/db/森田宣
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Morita-Noburu-t184027#537387Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Morita
Jméno:
Given Name:
Noburu
Jméno v originále:
Original Name:
森田宣 / もりた・のぶる
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-22.11.1902 Vojenská akadémia
11.12.1908-29.11.1911 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.06.1903 podporučík
01.02.1905 poručík
12.12.1911 kapitán
01.06.1918 major
29.08.1921 podplukovník
15.12.1924 plukovník
01.08.1930 generálmajor
01.08.1934 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
29.08.1929-01.08.1930 Velitel : Sekce vojenské historie 4. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.12.1934-07.03.1936 Velitel : Pevnost Yura

Ručně vyplněné položky:
26.06.1903-DD.MM.RRRR 14. pluk polného delostrelectva
18.12.1907-21.12.1908 Inštruktor, Škola strelby polného delostrelectva
18.12.1907-21.12.1908 výcvikový prapor, Škola strelby polného delostrelectva
21.12.1908-07.09.1912 14. pluk polného delostrelectva
07.09.1912-06.08.1917 pridelený k Generálnemu štábu
07.03.1916-06.03.1917 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
06.08.1917-16.05.1921 vojenský dôstojník na Britskej ambasáde
16.05.1921-DD.MM.RRRR pridelený k Generálnemu štábu
27.09.1921-DD.MM.RRRR Člen Japonskej delegácie na Washingtonskej konferencii
01.11.1921-08.02.1922 pridelený k Generálnemu štábu
08.02.1922-15.08.1922 pridelený k 15. pluku polného delostrelectva
15.08.1922-06.08.1923 pridelený k 7. pluku ťažkého polného delostrelectva
06.08.1923-19.06.1924 pridelený k veleniu Čínskej posádky
19.06.1924-20.08.1924 štábny dôstojník Čínskej posádky
20.08.1924-13.02.1928 vojenský atašé v USA
13.02.1928-08.03.1928 pridelený k Generálnemu štábu
08.03.1928-29.08.1929 velitel 6. pluku polného delostrelectva
29.08.1929-01.08.1930 náčelník sekcie zahraničnej vojenskej histórie, 4. kancelárie, Generálneho štábu
01.08.1930-08.08.1932 velitel 4. brigády ťažkého polného delostrelectva
08.08.1932-04.02.1933 pridelený k Generálnemu štábu (repreznetant pre medzinárodné odzbrojenie)
04.02.1933-28.12.1933 vojenský zástupca v Lige národov
28.12.1933-01.12.1934 pridelený k Hlavému armádnemu arzenálu
01.12.1934-07.03.1936 velitel pevnosti Yura
16.03.1936-DD.MM.RRRR Reserva
27.07.1937-DD.MM.RRRR znovu povolaný
27.07.1937-15.07.1938 velitel 10. náhradnej divízie
15.07.1938-DD.MM.RRRR Demobilizovaný
Vyznamenání:
Awards:

01.04.1906

Řád Zlatého luňáka 5. třídy
Order of Golden Kite 5th Class
功五級金鵄勲章 / こうごきゅうきんしくんしょう
-

27.07.1929

Řád Vycházejícího slunce 3. třída
3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
-

20.07.1933

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

29.04.1934

Řád Zlatého luňáka 2. třídy
Order of Golden Kite 2nd Class
功二級金鵄勲章 / こうにきゅうきんしくんしょう
-

29.04.1940

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://sakurataro.org/db/森田宣
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Morita-Noburu-t184027#537410Verze : 2
MOD