Main Menu
User Menu

Operační oddělení [1965-1992]

Operation Department of the Eastern Military District

     
Název:
Name:
Operační oddělení
Originální název:
Original Name:
Operační oddělení Východního vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1965
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1965-01.01.1992 Štáb Východního vojenského okruhu
Dislokace:
Deployed:
01.09.1965-01.01.1992 Trenčín, kasárny /
Velitel:
Commander:
DD.MM.1984-01.10.1984 Tuchyňa, Jozef (Podplukovník)
01.10.1984-30.10.1984 Tuchyňa, Jozef (Plukovník)
07.10.1987-DD.08.1988 Tuchyňa, Jozef (Plukovník)
DD.08.1988-DD.09.1989 Pančík, Ján (Plukovník)
DD.09.1989-01.10.1989 Humaj, Július (Podplukovník)
01.10.1989-01.01.1992 Humaj, Július (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1965-01.09.1969 Topografické oddělení

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA-00000 (Velitelství Východního vojenského okruhu)
URL : https://www.valka.cz/Operacni-oddeleni-1965-1992-t183967#537220Verze : 3
MOD