Main Menu
User Menu

Oddělení vojenské dopravy [1965-1992]

Military Transport Department of the Eastern Military District

     
Název:
Name:
Oddělení vojenské dopravy
Originální název:
Original Name:
Oddělení vojenské dopravy Východního vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1965
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1965-01.01.1992 Vojenský týl
Dislokace:
Deployed:
01.09.1965-01.01.1992 Trenčín, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.1969-DD.MM.1984 Hladík, Miroslav (Plukovník)
DD.MM.1984-DD.MM.1990 Kulla, Ignác (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1969-DD.MM.1975 Krajská správa vojenskej dopravy Zvolen
DD.MM.1975-01.01.1992 Krajská správa vojenskej dopravy Banská Bystrica

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA-00000 (Velitelství Východního vojenského okruhu)
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-vojenske-dopravy-1965-1992-t183964#537217Verze : 1
MOD