Main Menu
User Menu

Oddělení vojenské dopravy [1950-1965]

Military Transport Department of the 2nd Military District

     
Název:
Name:
Oddělení vojenské dopravy
Originální název:
Original Name:
Oddělení vojenské dopravy 2. vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1965
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1950-01.09.1965 Vojenský týl 2. vojenského okruhu
Dislokace:
Deployed:
15.09.1950-01.09.1965 Trenčín, kasárny /
Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1950-01.12.1950 Automobilní prapor 8
01.12.1950-01.11.1955 2. silniční rota
01.12.1950-01.09.1964 7. automobilní prapor
DD.MM.1951-01.09.1957 340. strážní četa
15.07.1958-01.09.1961 2. automobilní prapor
01.09.1961-01.09.1962 2. automobilní výcvikový prapor

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA-00000 (Velitelství 2. vojenského okruhu)
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-vojenske-dopravy-1950-1965-t183950#537170Verze : 0
MOD