Main Menu
User Menu

Školské oddělení [1950-1965]

School Department of the 2nd Military District

     
Název:
Name:
Školské oddělení
Originální název:
Original Name:
Školské oddělení 2. vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1965
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1950-01.09.1965 2. vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
15.09.1950-01.09.1965 Trenčín, kasárny /
Velitel:
Commander:
19.11.1952-DD.10.1955 Bedřich, František (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA-00000 (Velitelství 2. vojenského okruhu)
URL : https://www.valka.cz/Skolske-oddeleni-1950-1965-t183947#537166Verze : 0
MOD