Main Menu
User Menu

Organizační a mobilizační oddělení [1950-1965]

Organisational and Mobilisation Department of the 2nd Military District

     
Název:
Name:
Organizační a mobilizační oddělení
Originální název:
Original Name:
Organizační a mobilizační oddělení 2. vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1965
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1950-01.09.1965 Štáb 2. vojenského okruhu
Dislokace:
Deployed:
15.09.1950-01.09.1965 Trenčín, kasárny /
Velitel:
Commander:
DD.04.1951-13.12.1956 Čermák, Jan (Brigádní generál)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1950-01.01.1954 Krajské vojenské velitelství Banská Bystrica
15.09.1950-01.01.1954 Krajské vojenské velitelství Bratislava
15.09.1950-01.01.1954 Krajské vojenské velitelství Brno
15.09.1950-01.01.1954 Krajské vojenské velitelství Gottwaldov
15.09.1950-01.01.1954 Krajské vojenské velitelství Košice
15.09.1950-01.01.1954 Krajské vojenské velitelství Nitra
15.09.1950-01.01.1954 Krajské vojenské velitelství Olomouc
15.09.1950-01.01.1954 Krajské vojenské velitelství Ostrava
15.09.1950-01.01.1954 Krajské vojenské velitelství Pardubice
15.09.1950-01.01.1954 Krajské vojenské velitelství Prešov
15.09.1950-01.01.1954 Krajské vojenské velitelství Žilina
01.02.1951-01.09.1965 Posádková správa Bratislava
01.02.1951-01.09.1954 Posádková správa Komárno
01.02.1951-01.09.1965 Posádková správa Trenčín
13.01.1953-01.09.1965 Posádková hudba Bratislava
13.01.1953-01.09.1965 Posádková hudba Trenčín
15.03.1953-01.11.1954 3. kárná rota
01.01.1954-01.09.1965 Krajská vojenská správa Banská Bystrica
01.01.1954-01.09.1965 Krajská vojenská správa Bratislava
01.01.1954-01.09.1965 Krajská vojenská správa Brno
01.01.1954-15.07.1958 Krajská vojenská správa Gottwaldov
01.01.1954-01.09.1965 Krajská vojenská správa Košice
01.01.1954-01.04.1960 Krajská vojenská správa Nitra
01.01.1954-01.04.1960 Krajská vojenská správa Olomouc
01.01.1954-01.09.1965 Krajská vojenská správa Ostrava
01.01.1954-01.04.1960 Krajská vojenská správa Prešov
01.01.1954-01.04.1960 Krajská vojenská správa Žilina
01.09.1954-01.10.1958 Posádková správa Banská Bystrica
01.09.1954-01.10.1958 Posádková správa Nitra
01.09.1954-01.10.1958 Posádková správa Prešov
01.09.1954-01.10.1958 Posádková správa Ružomberok
01.09.1954-01.10.1958 Posádková správa Trnava
01.11.1954-01.01.1957 2. kárná rota
01.10.1956-DD.07.1958 Posádková hudba Banská Bystrica
01.11.1957-01.09.1962 Kárný prapor
DD.07.1958-DD.08.1962 Posádková hudba Zvolen
01.02.1959-01.09.1965 Posádková správa Martin
01.02.1959-01.09.1965 Posádková správa Zvolen
01.10.1960-01.09.1965 Posádková správa Prešov
DD.08.1962-01.09.1965 Posádková hudba Banská Bystrica
01.09.1962-01.09.1965 Nápravný prapor
01.09.1963-01.09.1965 2. provozní prapor

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA-00000 (Velitelství 2. vojenského okruhu)
URL : https://www.valka.cz/Organizacni-a-mobilizacni-oddeleni-1950-1965-t183946#537165Verze : 0
MOD