Main Menu
User Menu

Spojovací velitelství 2. vojenského okruhu [1950-1965]

Signal Command of the 2nd Military District

     
Název:
Name:
Spojovací velitelství 2. vojenského okruhu
Originální název:
Original Name:
Spojovací velitelství 2. vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1965
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1950-01.09.1965 2. vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
15.09.1950-01.09.1965 Trenčín, kasárny /
Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1950-01.12.1950 Spojovací pluk 4
15.09.1950-01.12.1950 Spojovací sklad 4
01.12.1950-01.02.1964 4. spojovací pluk
01.12.1950-01.11.1954 4. spojovací sklad
01.10.1951-01.09.1965 Spojovací uzel 2. vojenského okruhu
01.11.1954-01.10.1958 4. okruhový spojovací sklad
01.10.1956-01.10.1958 2. radiotechnická rota
01.10.1958-01.09.1965 2. okruhový spojovací sklad
01.10.1960-01.10.1962 2. radiotechnická rota
01.10.1962-01.02.1964 3. radiotechnický prapor
01.09.1964-01.09.1965 42. spojovací prapor

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA-00000 (Velitelství 2. vojenského okruhu)
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-velitelstvi-2-vojenskeho-okruhu-1950-1965-t183941#537160Verze : 0
MOD