Main Menu
User Menu

Velitelství ženijního vojska [1950-1965]

Engineer Command of the 2nd Military District

     
Název:
Name:
Velitelství ženijního vojska
Originální název:
Original Name:
Velitelství ženijního vojska 2. vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství ženijního vojska 4. oblasti
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1965
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1950-01.09.1965 2. vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
15.09.1950-01.09.1965 Trenčín, kasárny /
Velitel:
Commander:
15.09.1950-DD.10.1952 Kučera, Josef (Plukovník)
31.07.1958-DD.09.1959 Brož, Josef (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1960-DD.04.1964 Karas, Milan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1950-15.11.1950 Ženijní pluk 3
15.09.1950-15.11.1950 Ženijní pluk 4
15.09.1950-15.12.1950 Ženijní prapor 12
15.09.1950-12.11.1950 Ženijní prapor 18
15.09.1950-01.12.1950 Ženijní sklad 4
15.11.1950-01.01.1951 Ženijní pluk 64
01.12.1950-01.11.1954 2. sklad ženijní munice
01.12.1950-01.11.1954 2. ženijní sklad
01.12.1950-01.10.1956 64. ženijní pluk
01.11.1954-01.10.1958 2. okruhový sklad ženijní munice
01.11.1954-01.09.1965 2. okruhový ženijní sklad
01.11.1955-01.09.1965 52. pontonový pluk
01.10.1956-01.10.1958 64. ženijní brigáda
01.10.1956-30.08.1958 92. pontonový prapor
01.11.1956-01.09.1961 2. okruhová ženijní opravna
30.08.1958-01.09.1965 92. pontonový prapor
01.10.1958-01.02.1964 64. ženijní pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA-00000 (Velitelství 2. vojenského okruhu)
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zenijniho-vojska-1950-1965-t183940#537159Verze : 5
MOD