Main Menu
User Menu

21. chemická základna [1954-1967]

21st Chemical Base

     
Název:
Name
21. chemická základna
Originální název:
Original Name:
21. chemická základna
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
21. chemická zbrojnica
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1967
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.07.1958 Hlavní intendanční správa
01.07.1958-01.09.1967 Výstrojní správa
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.09.1967 Zemianske Kostoľany, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.11.1954-01.09.1967
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-01.11.1955 Strážní rota 21. chemické základny
01.11.1955-01.09.1963 319. strážní rota

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.09.1967 VÚ 9400 Zemianske Kostoľany
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/21-chemicka-zakladna-1954-1967-t183871#537032Verze : 0
MOD