Main Menu
User Menu

Radiotechnická rota Šurany [1952-1953]

Electronic Company Šurany

     
Název:
Name:
Radiotechnická rota Šurany
Originální název:
Original Name:
Radiotechnická rota Šurany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1953
Nástupce:
Successor:
Radiotechnická stanice
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1952-01.11.1953 156. hlásný prapor
Dislokace:
Deployed:
01.10.1952-01.11.1953 Šurany, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
01.10.1952-01.11.1953 RZ-III (FuMG 80"Freya")
Poznámka:
Note:
01.10.1952-01.11.1953 VÚ 6155 Šurany
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Radiotechnicka-rota-Surany-1952-1953-t183865#537013Verze : 0
MOD