Main Menu
User Menu

Náhradní prapor 4 [1945-1947]

4th Replacement Battalion

     
Název:
Name:
Náhradní prapor 4
Originální název:
Original Name:
Náhradní prapor 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1945-01.10.1947 4. ženijní brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.07.1945-12.05.1946 Komárno, kasárny /
12.05.1946-01.10.1947 Sereď, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1947 VÚ 2245 Sereď
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL CZ: https://www.valka.cz/Nahradni-prapor-4-1945-1947-t183769#536662Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/4th-Replacement-Battalion-t183769#536662Version : 0
MOD