Main Menu
User Menu

Ženijní prapor II/4 [1945-1947]

2nd Engineer Battalion

     
Název:
Name:
Ženijní prapor II/4
Originální název:
Original Name:
Ženijní prapor II/4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1945-01.10.1947 4. ženijní brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.07.1945-01.10.1947 Komárno, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1947 VÚ 2233 Komárno
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Zenijni-prapor-II-4-1945-1947-t183758#536647Verze : 0
MOD