Main Menu
User Menu

10. divizní škola [1950-1955]

10th Divisional School

     
Název:
Name:
10. divizní škola
Originální název:
Original Name:
10. divizní škola
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Divizní škola 10
Datum zániku:
Disbanded:
09.05.1955
Nástupce:
Successor:
Divizní škola 18. střelecké divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1950-01.01.1951 10. divise /pěší/
01.01.1951-01.11.1954 10. pěší divize
01.11.1954-09.05.1955 10. střelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.12.1950-01.11.1952 Košice, ? /
01.11.1952-06.07.1954 Bardejov, kasárny /
06.07.1954-09.05.1955 Rožňava, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
1951 VÚ 5201
1953 VÚ 3262
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/10-divizni-skola-1950-1955-t183713#536513Verze : 3
MOD