Main Menu
User Menu

Hlavní automobilní a traktorová správa [1950-1961]

Main Automobile and Tractor Directorate

     
Název:
Name:
Hlavní automobilní a traktorová správa
Originální název:
Original Name:
Hlavní automobilní a traktorová správa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1961
Nástupce:
Successor:
Tanková a automobilní správa
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.08.1950-01.01.1952 Hlavní týl
01.01.1952-01.05.1961 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-01.05.1958 Praha, kasárny /
DD.MM.1958-01.05.1961 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.08.1950-DD.03.1951 Lichner, Ján Viliam (Brigádní generál)
DD.03.1951-01.05.1951 Mastný, Jiří (Major)
01.05.1951-01.04.1953 Mastný, Jiří (Podplukovník)
01.04.1953-06.05.1955 Mastný, Jiří (Plukovník)
06.05.1955-DD.01.1960 Mastný, Jiří (Generálmajor)
DD.01.1960-01.05.1961 Kotlan, Bohuslav (Podplukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1950-01.12.1950 Automobilní prapor 1
15.08.1950-01.12.1950 Automobilní zbrojnice 2
01.11.1950-01.12.1950 Automobilní prapor 2
01.12.1950-01.05.1961 1. automobilní prapor
01.12.1950-01.10.1956 2. automobilní prapor
01.12.1950-01.03.1953 2. automobilní zbrojnice
01.01.1951-01.10.1956 4. automobilní prapor
01.01.1953-01.11.1954 Hlavní automobilní a traktorový sklad
01.03.1953-01.11.1954 Automobilní opravárenský závod Zlatovce
01.11.1954-01.05.1961 1. ústřední automobilní a traktorový sklad
01.11.1954-15.03.1955 2. ústřední automobilní a traktorový sklad
01.11.1954-01.10.1960 2. ústřední automobilní opravárenský závod
01.11.1955-01.10.1958 3. ústřední automobilní a traktorový sklad
01.11.1956-01.10.1958 2. ústřední automobilní a traktorový sklad
01.10.1957-01.10.1960 Automobilní polygon
01.10.1960-01.05.1961 Výzkumné a zkušební středisko 080

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_143.htm, otázka č. 2134
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-automobilni-a-traktorova-sprava-1950-1961-t183683#536419Verze : 4
MOD