Main Menu
User Menu

Hlavní intendanční správa [1950-1957]

Main Intendant Service Department

     
Název:
Name:
Hlavní intendanční správa
Originální název:
Original Name:
Hlavní intendanční správa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1957
Nástupce:
Successor:
Hlavní týl
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.08.1950-01.07.1957 Hlavní týl
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-01.07.1957 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.08.1950-03.10.1950 Lenský, Václav (Plukovník)
03.10.1950-DD.04.1951 Lenský, Václav (Brigádní generál)
DD.04.1951-DD.02.1956 Strejček, František (Brigádní generál)
DD.02.1956-01.07.1958 Dvořák, Antonín (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1950-01.12.1950 Zbrojnica 21
01.12.1950-01.11.1954 21. chemická zbrojnica
01.01.1951-01.03.1953 12. intendanční sklad
01.03.1953-01.11.1954 12. sklad vozatajského materiálu
01.11.1954-01.07.1957 2. ústřední sklad proviantu
01.11.1954-01.07.1957 2. ústřední sklad výstroje
01.11.1954-01.07.1957 21. chemická základna
01.11.1954-01.07.1957 Ústřední sklad vozatajského materiálu

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-intendancni-sprava-1950-1957-t183682#536418Verze : 0
MOD