Main Menu
User Menu

Vespasianus, Titus Flavius

Vespasianus, Titus Flavius vláda 69 -79 n. l.


Římsky císař Vespasianus
Rímsky cisár Vespasianus

Syn Flavia Sabina sa narodil roku 9. n. l. a založi dynastiu Fláviovcov. Zomrel 24. Júna 79 n. l.
URL : https://www.valka.cz/Vespasianus-Titus-Flavius-t18368#67443Verze : 0
Rímsky cisár Titus Flavius Vespasianus sa narodil 17. novembra roku 9 n. l. v Raete. Bol synom Sabinského vyberača daní z jazdeckého stavu. Vespasianus skoro vstúpil do politického života a od svojich 34 rokov získaval vysoké štátne úrady. Ako vojvodca, mal dobre výsledky. Ako úspešný politik bol zvolení konzulom na rok 51. Okolo roku 61 sa stal prokonzulom v Afrike. Neskôr bol poverený správou provincie Judea, kde musel potlačovať židovské povstanie. V roku 66 vpadol Vespasianus spolu so svojim synom Titom a niekoľkými légiami na sever Judei . Vespasianus ako dobrý vojvodca preukázal svoje kvality a Galilea do roka padla do rúk Ríma. V roku 68 dobyl Jericho. V tom roku po Nerovej smrti sa za rok vystriedali 3 noví vládcovia (Galba, Otho a Vitellius).
Jeden z nových kandidátovna trón sa stal Vespasianus (začiatok vlády sa datuje 1. 7. 69 nl.) . Vespasianus obsadil Egypt, a chcel zaútočiť na Rím. Titus zatiaľ obliehal Jeruzalem . Predbehol ho však veliteľ dunajských legií Primus, ktorý porazil Vitelliusa v bitke u Betriaca. Vitellius utiekol do Ríma a zabil tu Sabina - Vespasianovho brata, ale neskôr tu bol zlynčovaný. Vespasianus a Titus, ktorý medzitým dobyl Jeruzalém oslávili spoločný triumf a návrat do Ríma. Ako prvé rozpustil Vitelliove légie a svojich verných vojakov odmenil. Založil pevnosť Vindobonu, dnešnú Viedeň. Zanechal veľké množstvo stavieb, z ktorých najznámejšie je Koloseum (Amfiteáter) postavené na mieste obrovskej sochy Nera, obnovené Capitolium s chrámom Jupitera a iné chrámy a stavby. Okrem povstania na Rýne a odrazenia nájazdov Partov na východe pri Eufrade ( Porazil ich Traianus) mal až príliš kľudný priebeh vlády na dobu v ktorej žil. Bol považovaný za vládcu veľmi schopného, skromného a mal zmysel pre suchý humor. Za jeho vlády sa Rím skonsolidoval a dala sa do poriadku aj štátna pokladňa. Ako panovník patril medzi tých v ľude a u historikov obľúbenejších. Po jeho smrti 24. júna 79 (iné zdroje uvádzajú 23.júna 79) v jeho rodišti v Raete nastupil vládu jeho syn Titus a tým založil druhu cisársku dynastiu Ríma (Flaviovci). Po Titovi sa stal vládcom Ríma jeho druhý syn Domitianus.


Prehľad titulov ktorými bol poctený od roku 69 do roku 79:
Tribún ľudu I. – X.
Imperátor I. – XX.
Konzul I. – VIIII ( IX ) (prvý konzulát mal r. 51 nl.)
Ďalej : Augustus, Najvyšší kňaz, Otec vlasti, Cenzor.
URL : https://www.valka.cz/Vespasianus-Titus-Flavius-t18368#68742Verze : 0