Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 801 [1938-1938]

801st Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 801
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 801
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Telegrafní prapor 1, velitelství
1. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 1
2. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 1
3. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 1
4. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 1
5. rota /radiotelegrafní/ telegrafního praporu 1
Náhradní rota telegrafního praporu 1
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Hradec Králové
- Kutná Hora
Přednosta / náčelník:
Chief:
-
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.09.1938-28.09.1938 Polní pošta 4
25.09.1938-29.09.1938 Polní pošta 62

Ručně vyplněné položky:
Mobilisovaný útvar 801-A-1
- Telegrafní prapor 33, velitelství
Mobilisovaný útvar 801-A-2
- Telegrafní rota 33
Mobilisovaný útvar 801-A-3
- Radiotelegrafní rota 33
Mobilisovaný útvar 801-A-4
- Telegrafní prapor 34, velitelství
Mobilisovaný útvar 801-A-5
- Telegrafní rota 34
Mobilisovaný útvar 801-A-6
- Radiotelegrafní rota 34
Mobilisovaný útvar 801-A-7
- Telegrafní prapor 35, velitelství
Mobilisovaný útvar 801-A-8
- Telegrafní rota 35
Mobilisovaný útvar 801-A-9
- Radiotelegrafní rota 35
Mobilisovaný útvar 801-A-10
- Telegrafní prapor 62, velitelství
Mobilisovaný útvar 801-A-11
- Telegrafní rota 62
Mobilisovaný útvar 801-A-12
- Radiotelegrafní rota 62
Mobilisovaný útvar 801-A-13
- Telegrafní prapor 84, velitelství
Mobilisovaný útvar 801-A-14
- Telegrafní rota 84
Mobilisovaný útvar 801-A-15
- Radiotelegrafní rota 84
Mobilisovaný útvar 801-A-16
- Telegrafní rota 184
Mobilisovaný útvar 801-A-17
- Telegrafní rota 188
Mobilisovaný útvar 801-A-18
- Telegrafní rota 153
Mobilisovaný útvar 801-A-19
- Telegrafní četa 154
Mobilisovaný útvar 801-A-20
- Vojenský převozný holubník 1
Mobilisovaný útvar 801-A-21
- Vojenský převozný holubník 2
Mobilisovaný útvar 801-A-22
- Vojenský převozný holubník 3
Mobilisovaný útvar 801-A-23
- Vojenský převozný holubník 4
Mobilisovaný útvar 801-A-24
- Vojenský převozný holubník 5
Mobilisovaný útvar 801-A-25
- Vojenský převozný holubník 6
Mobilisovaný útvar 801-A-26
- Vojenský převozný holubník 7
Mobilisovaný útvar 801-A-27
- Vojenský převozný holubník 8
Mobilisovaný útvar 801-B-1
- Telegrafní prapor 3, velitelství
Mobilisovaný útvar 801-B-2
- Telegrafní rota 3
Mobilisovaný útvar 801-B-3
- Radiotelegrafní rota 3
Mobilisovaný útvar 801-B-4
- Polní pošta 15
Mobilisovaný útvar 801-B-5
- Telegrafní prapor 4, velitelství
Mobilisovaný útvar 801-B-6
- Telegrafní rota 4
Mobilisovaný útvar 801-B-7
- Radiotelegrafní rota 4
Mobilisovaný útvar 801-B-8
- Polní pošta 16
Mobilisovaný útvar 801-B-9
- Telegrafní prapor 13, velitelství
Mobilisovaný útvar 801-B-10
- Telegrafní rota 13
Mobilisovaný útvar 801-B-11
- Radiotelegrafní rota 13
Mobilisovaný útvar 801-B-12
- Polní pošta 25
Mobilisovaný útvar 801-B-13
- Telegrafní prapor 52, velitelství
Mobilisovaný útvar 801-B-14
- Telegrafní rota 52
Mobilisovaný útvar 801-B-15
- Radiotelegrafní rota 52
Mobilisovaný útvar 801-B-16
- Polní pošta 42
Mobilisovaný útvar 801-B-17
- Telegrafní rota 101
Mobilisovaný útvar 801-B-18
- Telegrafní rota 102
Mobilisovaný útvar 801-B-19
- Stavební telegrafní rota 96
Mobilisovaný útvar 801-B-20
- Telegrafní rota 201
Mobilisovaný útvar 801-B-21
- Polní pošta 62
Mobilisovaný útvar 801-B-22
- Telegrafní četa regulační komise
Mobilisovaný útvar 801-B-23
- Třídírna polních pošt 5
Mobilisovaný útvar 801-B-24
- Polní pošta 3
Mobilisovaný útvar 801-B-25
- Polní pošta 4
Mobilisovaný útvar 801-B-26
- Polní pošta 5
Mobilisovaný útvar 801-B-27
- Polní pošta 36
Mobilisovaný útvar 801-B-28
- Polní pošta 52
Mobilisovaný útvar 801-B-29
- Polní pošta 63
Mobilisovaný útvar 801-C-1
- Náhradní rota telegrafního praporu 1
Mobilisovaný útvar 801-C-2
- Ústředna stálých radioelektrických stanic 2
Mobilisovaný útvar 801-C-3
- Cvičná radioelektrická stanice I
Mobilisovaný útvar 801-C-4
- Cvičná radioelektrická stanice IV
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-801-1938-1938-t183483#595416Verze : 15
MOD