I. skupina Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 323 [1942-1943]

1st Group of the 323rd Special Purpose Bomber Wing / I. Gruppe des Kampfgeschwaders zur besonderen Verwendung 323 (I./KGzbV 323)
     
Název:
Name:
I. skupina Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 323 1st Group of the 323rd Special Purpose Bomber Wing
Originální název:
Original Name:
I. Gruppe des Kampfgeschwaders zur besonderen Verwendung 323
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1942
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.05.1943
Nástupce:
Successor:
I. skupina Transportní eskadry 5 1st Group of the 5th Transport Wing
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Bombardovací eskadra ke zvláštnímu použití 323 nebyla zřízena. 323rd Special Purpose Bomber Wing was not formed.
Zdroje:
Sources:
http://www.ww2.dk/air/transport/kgzbv323.htm
URL : https://www.valka.cz/I-skupina-Bombardovaci-eskadry-ke-zvlastnimu-pouziti-323-1942-1943-t183445#535892 Verze : 0

Diskuse

I. Gruppe:


Gruppenkommandeure:


?


Zformována 8.42 :


Stab I./KGzbV323 nový
1./KGzbV323 nová
2./KGzbV323 nová
3./KGzbV323 nová
4./KGzbV323 nová


5.43 přejmenována na I./TG5:


Stab I./KGzbV323 se stal Stab I./TG5
1./KGzbV323 se stala 1./TG5
2./KGzbV323 se stala 2./TG5
3./KGzbV323 se stala 3./TG5
4./KGzbV323 se stala 4./TG5
URL : https://www.valka.cz/I-skupina-Bombardovaci-eskadry-ke-zvlastnimu-pouziti-323-1942-1943-t183445#17388 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více