Main Menu
User Menu

Odbor operací a policejních činností [2014- ]

Department of Operation and Police Activities / Odbor operácií a policajných činností

     
Název:
Name:
Odbor operací a policejních činností
Originální název:
Original Name:
Odbor operácií a policajných činností
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.2014
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.09.2014-DD.MM.RRRR Ředitelství vojenské policie
Dislokace:
Deployed:
01.09.2014-DD.MM.RRRR Trenčín, Kasárna Slovenského národního povstání
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Viselka, Ivan (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

01.09.2014-DD.MM.RRRR Oddelenie Trenčín
01.09.2014-DD.MM.RRRR Oddelenie Bratislava
01.09.2014-DD.MM.RRRR Oddelenie Prešov
01.09.2014-DD.MM.RRRR Oddelenie Vlkanová-Hronsek
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.mil.sk/12200/
https://mp.mil.sk/12198/
URL : https://www.valka.cz/Odbor-operaci-a-policejnich-cinnosti-2014-t183272#535520Verze : 0
MOD