Main Menu
User Menu

Jessore, Letiště Jessore [19RR-19RR]

Jessore Airfield

     
Název:
Name:
Letiště Jessore
Originální název:
Original Name:
Jessore Airfield
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Jessore
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
23°11'01.00"N 89°09'39.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Souřadnice patří současnému Letišti Jessore, které se pravděpodobně rozkládá na původním vojenském letišti.
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jessore_Airport
URL : https://www.valka.cz/Jessore-Letiste-Jessore-19RR-19RR-t183213#535441Verze : 1
MOD