Main Menu
User Menu

Šima, Šózó

Shozo Shima / 島省三

     
Příjmení:
Surname:
Šima
Jméno:
Given Name:
Šózó
Jméno v originále:
Original Name:
島省三 / しま・しょうぞう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.01.1883 ?, prefektura Niigata /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.01.1960 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Pevnost Sasebo
velitel: 22. pluk polního dělostřelectva
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://sakurataro.org/db/島省三
URL : https://www.valka.cz/Sima-Sozo-t183209#535436Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Šima
Jméno:
Given Name:
Šózó
Jméno v originále:
Original Name:
島省三 / しま・しょうぞう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-30.11.1903 Vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-26.11.1909 Armádna delostrelecká tchnická škola
12.12.1910-26.11.1913 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
12.02.1904 podporučík
30.06.1905 poručík
31.08.1913 kapitán
01.12.1918 major
06.08.1923 podplukovník
28.07.1926 plukovník
01.08.1931 generálmajor
01.08.1935 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1934-01.08.1935 Velitel : Pevnost Sasebo

Ručně vyplněné položky:
12.02.1904-DD.MM.RRRR 2. pluk polného delostrelectva
11.04.1906-06.04.1907 Inštruktor a pridelený k Výcvikovému praporu, Armádna delostrelecká tchnická škola
06.04.1907-DD.MM.RRRR 2. pluk polného delostrelectva
09.02.1915-01.09.1919 Inštruktor, Armádna delostrelecká škola strelby
09.02.1915-29.07.1918 Výcvikový prapor, Armádna delostrelecká škola strelby
01.09.1919-17.03.1923 štábny dôstojník 19. divízia
17.03.1923-07.08.1925 štábny dôstojník pevnost Shimonoseki
07.08.1925-28.07.1926 4. pluk ťažkého polného delostrelectva
28.07.1926-10.08.1928 velitel 22. pluku polného delostrelectva
10.08.1928-01.08.1931 náčelník oddelenia výskumu, Armádna škola polného delostrelectva
28.09.1928-01.08.1931 štáb, velenie armádnych ženistov
01.08.1930-01.08.1931 velitel výcvikového praporu Armádna škola polného delostrelectva
01.08.1931-18.03.1933 náčelník štábu Tokyjská bezpečnosť
18.03.1933-01.08.1934 velitel 2. brigády ťažkého polného delostrelectva
01.08.1934-01.08.1935 velitel pevnosti Sasebo
28.08.1935-DD.MM.RRRR Reserva
Vyznamenání:
Awards:

01.04.1906

Řád Zlatého luňáka 5. třídy
Order of Golden Kite 5th Class
功五級金鵄勲章 / こうごきゅうきんしくんしょう
-

29.04.1934

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://sakurataro.org/db/島省三
URL : https://www.valka.cz/Sima-Sozo-t183209#535443Verze : 1
MOD