Main Menu
User Menu

Ženijní prapor VI/4 /strojový/ [1945-1947]

6th Engineer Battalion /machine/

     
Název:
Name:
Ženijní prapor VI/4 /strojový/
Originální název:
Original Name:
Ženijní prapor VI/4 /strojový/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
08.09.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Ženijní prapor 10
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Ženijní prapor 12
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
08.09.1945-01.10.1947 4. ženijní brigáda
Dislokace:
Deployed:
08.09.1945-01.10.1947 Michalovce, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1947 VÚ 2218 Michalovce
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Zenijni-prapor-VI-4-strojovy-1945-1947-t183173#535338Verze : 2
MOD