CZE - LOS-M (lehký průzkumný a pozorovací systém)

LOS-M
     
Název:
Name:
LOS-M LOS-M
Originální název:
Original Name:
LOS-M
Kategorie:
Category:
lehký průzkumný a pozorovací systém light reconnaissance and surveillance system
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2015-DD.MM.2016 Vojenský technický ústav výzbroje a munice, Slavičín
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2015-DD.MM.2016
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
5 + 1 prototyp (konverze z LOS) / 5 + 1 prototype (conversion from LOS)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2013
Osádka:
Crew:
3 (4)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
12650 kg 27888 lb
Celková délka:
Overall Length:
6735 mm 22 ft 1 ⅛ in
Celková šířka:
Overall Width:
2940 mm 9 ft 7 ¾ in
Celková výška:
Overall Height:
20681) mm 6 ft 9 ⅜ in 1)
Světlá výška:
Ground Clearance:
370 mm 1 ft 2 ⅝ in
Pancéřování:
Armour:
6 - 23 mm 0.2 - 0.9 in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
UTD-20
- čtyřdobý, kapalinou chlazený, vznětový
- počet válců: 6 do V
- sklon válců: 120°
- maximální kroutící moment: 980 (+49/- 98) Nm
- hmotnost: 665 kg + 5%
- rozměry:
-- délka: 791 mm (včetně vyčnívajícího hřídele)
-- šířka: 1 150 mm
-- výška: 732 mm
- kompresní poměr: 15,8
- objem válců: 15,9 l
UTD-20
- four-stroke, liquid cooled, diesel
- number of cylinders: 6 in V
- angle of cylinders: 120°
- maximum torque: 723 (+36/-72) lb.ft
- weight: 1466 lb + 5%
- dimensions:
-- length: 31 in (including protruding shaft)
-- width: 45 in
-- height: 29 in
- compression ration: 15.8
- swept volume: 970 cu in
Výkon:
Power:
220 kW při 2600 ot/min 295 bhp at 2600 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická synchronizovaná převodovka
- počet stupňů: 5+1
- hmotnost převodovky s hlavní spojkou a planetovým směrovým ústrojím: 536 kg
mechanical synchromesh gearbox
- number of gears: 5+1
- weight of gearbox with main clutch and planetary cross-drive transmission: 1182 lb
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
65 km/h 40 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
35 km/h 22 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
600 km 373 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
35 ° 78 %
Boční náklon:
Side Slope:
25 ° 56 %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,5 m 98 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,7 m 28 in
Brodivost:
Fording Depth:
-2) m -2)
Výzbroj:
Armament:
- -
Vybavení:
Equipment:
Senzorová hlava:
- přehledová denní TV kamera MERLIN 2
- zaměřovací TV kamera HK-170
- termovizní kamera LIRC 640
- laserový dálkoměr LDM 38

detekce cílů denní kamerou: 13 km
detekce cílů IČ kamerou: 9 km
dosah laserového dálkoměru: 20 km

rozsah náměru senzorové hlavy: ±60°
rozsah odměru senzorové hlavy: 360°

Navigační subsystém:
- inerciální navigační jednotka TALIN 3000
- přijímač GPS AN/PSN-13A DAGR

Komunikační vybavení:
- RF7800M-HH
- AN/PRC-117G
- RF-1325

Souprava náhradního průzkumu SNPz:
- Leica Vector 21 Nite
- GonioLight V nebo STERNA V
- datový terminál IX104C5DMSR
- přijímač GPS AN/PSN-13A DAGR
- trojnožka
Sensor head:
- MERLIN 2 surveillance day camera
- HK-170 day locating camera
- LIRC 640 thermographic camera
- LDM 38 laser rangefinder

target detection with daylight: 8.1 mi
target detection with IR camera: 5.6 mi
range of laser rangefinder: 12.4 mi

traverse of sensor head: ±60°
elevation of sensor head: 360°

Navigation subsystem:
- TALIN 3000 inertial navigation system
- AN/PSN-13A DAGR GPS receiver

Communication equipment:
- RF7800M-HH
- AN/PRC-117G
- RF-1325

SNPz reserve surveillance set:
- Leica Vector 21 Nite
- GonioLight V or STERNA V
- IX104C5DMSR data terminal
- AN/PSN-13A DAGR GPS receiver
- tripod
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) přepravní poloha, bojová poloha 4500 mm
2) vozidlo je obojživelné;
- maximální rychlost (vpřed): min. 7 km/h
- maximální rychlost (vzad): ~ 2 km/h
1) transport position, combat position 14ft 9in
2) the vehicle is amphibious;
- maximum speed (forward): min. 4.3 mph
- maximum speed (backwards): ~ 1.2 mph
Zdroje:
Sources:
firemní materiály VTÚ, odštěpný závod VTÚVM
URL : https://www.valka.cz/CZE-LOS-M-lehky-pruzkumny-a-pozorovaci-system-t182932#535650 Verze : 0
LOS-M


Průzkumný komplet LOS-M je součástí systému řízení palby dělostřeleckého oddílu a je určen k provádění dělostřeleckého průzkumu bojiště a získávání podkladů pro palbu při plnění úkolů palebné podpory vojsk. Je stanovištěm dělostřeleckého pozorovatele s průzkumnou skupinou. S jeho nasazením se počítá především na exponovaná místa bojiště, kde poskytuje ochranu obsluhy a přístrojů před střepinami granátů, střelami z ručních zbraní a zbraněmi hromadného ničení. Dále je možné komplet použít na předsunutých postaveních, která je nutno rychle zaujmout, nebo která by jinak byla pro dělostřeleckého pozorovatele velmi těžko přístupná. Prostředek je možně v případě potřeby použít i pro ostrahu důležitých prostorů a objektů civilního i vojenského charakteru.


LOS-M plní tyto hlavní funkce:
- vyhledávání cílů a určování jejich souřadnic ve dne i v noci a jejich předávání nadřízenému prvku
- plánování a vyžadování dělostřelecké a minometné palby
- oprava střelby při zastřílení a při účinné palbě
- koordinace plnění palebných úkolů dělostřeleckými a minometnými jednotkami v součinnosti s bojovou aktivitou podporované mechanizované jednotky
- zabezpečení komunikace s nadřízeným koordinátorem palebné podpory a s pracovišti řízení palby oddílu a baterií
- sledování taktické situace vlastních a nepřátelských jednotek na digitalizované mapě, zobrazování bezpečnostních zón a zájmových prostorů
- spojení s velitelem podporované mechanizované jednotky


Průzkumný komplet LOS-M vznikl modernizací původního prostředku LOS s cílem zvýšit užitné vlastnosti primárně v oblasti zdrojové soustavy, senzorů, komunikace a softwaru na úroveň soudobých průzkumných systémů. Při modernizaci stávajícího kompletu LOS byly ve velké míře využity některé shodné komponenty (manipulátor polohy, manipulátor směru, denní kamery, laserový dálkoměr a IČ kamera) jako u průzkumného vozidla KBV-PZ Pandur II CZ.


V rámci modernizace došlo k rozsáhlému navýšení počítačové podpory činnosti operátora, čímž vzrostla efektivita vedení průzkumné aktivity. Nově integrované spojovací prostředky zajistily lepší komunikaci mezi mechanizovanými jednotkami a dělostřelectvem. Komunikační subsystém umožňuje datový vstup do Bojového vozidlového informačního systému i automatizovaného systému řízení palby oddílu ASPRO a hlasovou komunikaci.


Osádku tvoří 3 až 4 osoby. Místo řidiče bylo zachováno z původního prostředku LOS. Místo za řidičem je určeno pro náhradníka nebo předsunutého leteckého návodčího. Pracoviště velitele je umístěno vlevo vedle věže, integrované pracoviště operátora je vpravo vedle věže.


Softwarové vybavení zajišťuje 2 základní režimy průzkumu:
- Pozorovací režim: slouží k průzkumu terénu závislé plně na činnosti operátora.
- Sledovací režim: automatizuje průzkumnou činnost formou naprogramované činnosti, kterou bude vykonávat autonomně bez zásahu operátora. Operátor nadefinuje zájmové body, na které se bude senzorický subsystém zaměřovat, a po spuštění sledovacího režimu obrazové senzory naskenují zvolenou oblast. Ve sledované oblasti se dále můžou nastavit oblasti detekce pohybu, přičemž systém bude automaticky informovat operátora o případém narušení sledované oblasti.


Vývoj prostředku LOS-M realizoval v letech 2011 až 2013 Vojenský technický ústav výzbroje a munice za částku 22,343 milionů Kč hrazených z rozpočtu Ministerstva obrany, díky čemuž vznikl první prototyp vozidla LOS-M. Další dva vozy LOS-M byly modernizovány na základě smlouvy z 12. června 2015 za 59 982 120 Kč (včetně DPH) s termínem dodání do 30. listopadu 2015. Poslední tři exempláře LOS-M byly zhotoveny v rámci kontraktu z 15. prosince 2015 za 91 438 354 Kč (včetně DPH) s termínem plnění do 15. prosince 2016. Všechny vozy LOS-M jsou provozovány v sestavě 131. a 132. dělostřeleckého oddílu ze struktury 13. dělostřeleckého pluku.
URL : https://www.valka.cz/CZE-LOS-M-lehky-pruzkumny-a-pozorovaci-system-t182932#698638 Verze : 4
LOS-M, 131. dělostřelecký oddíl (?), Vojenský újezd Brdy, Bahna 2015, červen 2015.


autor: Josef Holek

CZE - LOS-M (lehký průzkumný a pozorovací systém) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-LOS-M-lehky-pruzkumny-a-pozorovaci-system-t182932#534675 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více