Main Menu
User Menu
Reklama

Vojenský zdravotní ústav [2013- ]

Military Medical Institute

     
Název:
Name:
Vojenský zdravotní ústav
Originální název:
Original Name:
Vojenský zdravotní ústav
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2013
Předchůdce:
Predecessor:
Ústřední vojenský zdravotní ústav
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2013-DD.MM.RRRR Agentura vojenského zdravotnictví
Dislokace:
Deployed:
01.07.2013-DD.MM.RRRR Praha, Ústřední vojenská nemocnice

Velitel:
Commander:
01.07.2013-DD.MM.RRRR Österreicher, Jan (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.2013-DD.MM.RRRR Odbor biologické ochrany

Ručně vyplněné položky:
01.07.2013-DD.MM.RRRR Odbor preventivní péče
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=86977
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zdravotni-ustav-2013-t182752#534207Verze : 1
MOD
Vojenský zdravotní ústav je odborný orgán AVZdr zřízený k výkonu specializovaných úkonů v ochraně veřejného zdraví v resortu obrany a představuje vojenskou hygienicko-protiepidemickou službu. Zajišťuje výkon státního zdravotního dozoru v resortu obrany. Ředitelství Vojenského zdravotního ústavu sídlí v areálu Ústřední vojenské nemocnice − Vojenské fakultní nemocnice v Praze. Ve své organizační struktuře zahrnuje prvky dislokované v Brně, Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci a Těchoníně.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zdravotni-ustav-2013-t182752#534211Verze : 1
MOD