Main Menu
User Menu

Ústřední vojenský zdravotní ústav [1993-2013]

Central Military Medical Institute

     
Název:
Name:
Ústřední vojenský zdravotní ústav
Originální název:
Original Name:
Ústřední vojenský zdravotní ústav
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
Ústřední vojenský zdravotní ústav
Datum zániku:
Disbanded:
30.06.2013
Nástupce:
Successor:
Vojenský zdravotní ústav
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství vojenské zdravotnické služby
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.2005-31.12.2008 Ředitelství logistické a zdravotnické podpory
01.01.2009-30.06.2013 Generální štáb
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-30.06.2013 Praha, Ústřední vojenská nemocnice

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.2002-30.06.2013 Centrum biologické ochrany

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Odbor biologické ochrany
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Odbor hygieny
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Odbor ochrany před zářením a hygieny práce
DD.MM.1997-DD.MM.2013 Střediko České Budějovice
DD.MM.1997-DD.MM.2013 Střediko Brno
DD.MM.1997-DD.MM.2013 Středisko Plzeň
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-vojensky-zdravotni-ustav-1993-2013-t182751#534206Verze : 2
MOD
Ústřední vojenský zdravotní ústav (ÚVZÚ) byl odborným zařízením ve struktuře zdravotnické služby Armády České republiky. Jednalo se o specializované zařízení s celoarmádní působností, které plnilo úkoly spojené s výkonem státní správy v ochraně veřejného zdraví, včetně výkonu státního zdravotního dozoru v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti zřízených složkách státu a příspěvkových organizacích.


Ústřední vojenský zdravotní ústav a jeho pobočky:
- zabezpečovaly hygienicko-protiepidemické úkoly,
- prováděly odborná hygienicko-protiepidemická opatření,
- sbíraly, analyzovaly a vyhodnocovaly hygienická a epidemiologická data, včetně epidemiologie drogových závislostí, a plnily expertizní úkoly,
- řešily problematiku hygieny mikrovlnného záření a leteckého hluku,
- ve vymezené působnosti řešily problematiku ochrany před ionizujícím zářením,
- podílely se na hodnocení zdravotního stavu vojáků ve vztahu k podmínkám výkonu služby nebo zaměstnání,
- plnily úlohu vakcinačního střediska ozbrojených sil.
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-vojensky-zdravotni-ustav-1993-2013-t182751#534208Verze : 2
MOD
Znak ÚVZÚ.


Zdroj

URL : https://www.valka.cz/Ustredni-vojensky-zdravotni-ustav-1993-2013-t182751#534209Verze : 2
MOD