Main Menu
User Menu

Irie, Džinrokuró

Jinrokuro Irie / 入江仁六郎

     
Příjmení:
Surname:
Irie
Jméno:
Given Name:
Džinrokuró
Jméno v originále:
Original Name:
入江仁六郎 / いりえ・じんろくろう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.03.1879 ?, prefektura Fukuoka /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.09.1945 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Pevnost Tsugaru
velitel: 2. brigáda těžkého polního dělostřelectva
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://sakurataro.org/db/入江仁六郎
www.generals.dk
URL CZ: https://www.valka.cz/Irie-Dzinrokuro-t182372#533492Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Jinrokuro-Irie-t182372#533492Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Irie
Jméno:
Given Name:
Džinrokuró
Jméno v originále:
Original Name:
入江仁六郎 / いりえ・じんろくろう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-21.11.1899 Vojenská akadémia
11.12.1908-29.11.1911 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.06.1900 podporučík
15.11.1902 poručík
04.01.1905 kapitán
09.06.1914 major
24.07.1918 podplukovník
15.08.1922 plukovník
01.04.1927 generálmajor
12.12.1931 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
08.02.1922-15.08.1922 Velitel : Sekce vojenské historie 4. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
15.08.1922-15.12.1923 Velitel : Sekce vojenské historie 4. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.04.1927-08.08.1928 Velitel : Pevnost Tsugaru

Ručně vyplněné položky:
22.06.1900-DD.MM.RRRR 6. pluk polného delostrelectva
21.12.1908-DD.MM.RRRR pridelený k 6. pluku polného delostrelectva
11.11.1912-21.04.1915 štábny dôstojník Pevnost ostrova Penghu
21.04.1915-20.06.1916 štábny dôstojník Pevnost zálivu Hiroshima
20.06.1916-06.08.1917 velitel ? praporu 10. pluk polného delostrelectva
06.08.1917-01.06.1918 štábny dôstojník 14. divízia
01.06.1918-08.02.1922 pridelený k Generálnemu štábu
08.02.1922-04.09.1923 náčelník 9. sekcie (Japonská vojenská história), 4. kacelárie, Generálneho štábu
04.09.1923-15.12.1923 pridelný k veleniu Kanto?
15.12.1923-01.04.1927 velitel Pluku polného delostrelectva Imperiálnej gardy
01.04.1927-08.03.1928 velitel Pevnosti Tsugaru
08.03.1928-01.08.1929 velitel 2. brigády ťažkého polného delostrelectva
01.08.1929-01.08.1931 náčelník sekcie výučby, Vojenskej školy polného delostrelectva
01.08.1931-01.08.1933 velitel Vojenskej školy polného delostrelectva
01.08.1933-01.08.1934 Inšpektor delostrelectva
30.08.1934-DD.MM.RRRR Reserva
Vyznamenání:
Awards:

01.04.1906

Řád Zlatého luňáka 5. třídy
Order of Golden Kite 5th Class
功五級金鵄勲章 / こうごきゅうきんしくんしょう
-

01.11.1920

Řád Vycházejícího slunce 3. třída
3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
-

01.11.1920

Řád Zlatého luňáka 4. třídy
Order of Golden Kite 4th Class
功四級金鵄勲章 / こうよんきゅうきんしくんしょう
-

24.03.1930

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://sakurataro.org/db/入江仁六郎
www.generals.dk
URL CZ: https://www.valka.cz/Irie-Dzinrokuro-t182372#533642Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Jinrokuro-Irie-t182372#533642Version : 0
MOD