Main Menu
User Menu

Hatala, František

     
Příjmení:
Surname:
Hatala
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Hatala
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
prof., PhDr., CSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.11.1925 Dolný Ohaj /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.09.2015 Bratislava
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupca náčelníka Vojenskej politickej akadémie K. Gottwalda (1972-1988)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.watson.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Hatala-Frantisek-t181401#531767Verze : 3
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hatala
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Hatala
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.05.1949-DD.MM.RRRR Škola dôstojníkov pechoty v zálohe, Milovice
DD.02.1952-DD.02.1953 Ústredná politická škola, Praha
DD.MM.1956-DD.MM.1959 Vojenská politická akademie, Praha
DD.08.1962-DD.MM.1965 vedecká ašpirantúra v odbore vojenská pedagogika a psychológia, Vojenská politická akadémia V. I. Lenina, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1949 poručík
01.10.1950 nadporučík
31.02.1952 kapitán
31.03.1953 štábny kapitán
22.06.1953 major
01.07.1957 podplukovník
01.10.1966 plukovník
01.10.1978 generálmajor
31.12.1988 záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1948-DD.MM.RRRR pomocník osvetového dôstojníka, 4. ženijný pluk
DD.10.1949-DD.11.1950 politický pracovník, Vojenská škola J. Žižku, Spišská Nová Ves
DD.MM.1950-DD.MM.RRRR organizačný inštruktor pre stranícku prácu politického oddelenia, 10. pešia divízia
DD.02.1953-DD.10.1953 náčelník politického oddelenia, 10. pešia / 10. strelecká / 18. strelecká divízia
DD.07.1959-DD.MM.RRRR náčelník skupiny straníckopolitickej práce a kultúrnej výchovy, Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
DD.11.1960-DD.08.1962 náčelník Katedry straníckopolitickej práce, Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
DD.MM.1965-DD.MM.RRRR starší učiteľ / zástupca náčelníka Katedry pedagogiky a psychológie, Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
01.09.1969-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa Vojenskej politickej fakulty, Vojenská akadémia A. Zápotockého, Bratislava
DD.11.1972-DD.MM.1988 zástupca náčelníka Vojenskej politickej akadémie K. Gottwalda, Bratislava
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1955

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to the Homeland
-

DD.MM.1957

Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
The Medal of the Merits in the Defence of the Country
-

DD.MM.1969

Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
Awards of Merit for Construction
-

DD.MM.1975

Pamětní medaile k 30. výročí národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou
Commemorative Medal of the 30th Anniversary of the National Liberation Struggle of Our People and the Liberation of Czechoslovakia by the Soviet Army
-

DD.MM.1977

Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani - 3. stupeň
-
Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani - bronzová medaile
-

DD.MM.1984

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1985

Pamětní medaile k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
Commemorative Medal - 40th Anniversary of Liberation by Red Army
-

DD.MM.1988

Jubilejní medaile 70 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 70 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 70 лет Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.1988

Za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit in the Czechoslovak People's Army - 1st Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Hatala-Frantisek-t181401#531770Verze : 0
MOD