Main Menu
User Menu

2. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

2 bateria 13 Dywizjonu Artylerii Konnej/2nd Battery of the 13th Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
2. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
2 bateria 13 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
10.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-09.09.1939 13. oddíl jízdního dělostřelectva 2)
10.09.1939 bez nadřízeného velitelství
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-31.08.1939 27.08.1939-31.08.1939 prostor Brody/? /
31.08.1939 (01.09.1939?)-03.09.1939 Brody-Rovno-Kovel / -Brest nad Bugem / -Czeremcha-Siedlce-Varšava-Kutno-Szadek/přesun po železnici /
04.09.1939 prostor Szadek-Rossoszyca-Dzierzązna-Warta-západně Warta (boj)-východně Warta (východní břeh řeky Warta(Młynów?)/přesun /
04.09.1939-05.09.1939 východně Warta (východní břeh řeky Warta(Młynów?)-západně Szadek (boj)/přesun /
05.09.1939-06.09.1939 západně Szadek /
06.09.1939 západně Szadek-západně Aleksandrów (prostor Łobódź)/přesun /
07.09.1939 západně Aleksandrów-Bełdów-Stary Adamów-Łobódź-Nakielnica-prostor jižně Ustronie-les Emilia-Dąbrówka-???/přesun /
07.09.1939-08.09.1939 ???-Koźle-Domaradzyn-lesy západně Głowno/noční přesun /
08.09.1939-09.09.1939 lesy západně Głowno-Paleniec-Józefów-???-les prostor Franciszkany/přesun /
09.09.1939-10.09.1939 les prostor Franciszkany-Skierniewice-???-prostor Mszczonów/přesun /

Velitel:
Commander:
27.08.1939-10.09.1939 Gąsecki, Henryk (kapitan artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
Poznámka:
Note:
1) Po rozpadu oddílu se baterie přesunovala samostatně bez kontaktu s jinými brigádními jednotkami. 10.09.1939 byla při překračování silnice Varšava-Rawa Mazowiecka u obce Mszczonów pravděpodobně motorizovanou skupinou pluku SS „Leibstandarte Adolf Hitler“obklíčena a vzata do zajetí.
2) 27.08.1939-31.08.1939 (01.09.1939?) 13. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
31.08.1939 (01.09.1939?)-03.09.1939 v samostatném přesunu po železnici
04.09.1939-09.09.1939 13. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
Zdroje:
Sources:

Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/2-baterie-13-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t181290#531510Verze : 1
MOD

Velitelská sestava 2. baterie 11. oddílu jízdního dělostřelectva:


velitel baterie – 27.08.1939-10.09.1939 kapitán dělostřelectva Henryk Gąsecki 1)
průzkumný (zvědný) důstojník – 27.08.1939-09(?).09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze inż. Włodzimierz Marian Franciszek Stanisław Ignacy Ledóchowski 2)
palebný důstojník – 27.08.1939-10.09.1939 podporučík dělostřelectva Roman Milewski 3)
velitel I. čety – 27.08.1939-10.09.1939 podporučík dělostřelectva Stefan Kulczycki (?) 4)
velitel II. čety - 27.08.1939-10.09.1939 1939 podporučík dělostřelectva v záloze Stanisław Franciszek Stobiecki de Ostoja 5)


Poznámka:
1) Po obklíčení baterie motorizovanou skupinou pluku SS „Leibstandarte Adolf Hitler“ padl do zajetí. Po uvolnění ze zajetí byl odvelen ke 4. protitankovému dělostřeleckému pluku ve funkci velitele I. oddílu.
2) Po rozpadu oddílu (večer 09.09.1939) ustoupil se 4. baterií do Varšavy, kde v její řadách bojoval až do kapitulace jako velitel kanonu při protitankové obraně. Po kapitulaci Varšavy unikl zajetí a dostal se do Krakova, kde se ujal kurýrní služby mezi polským odbojem a polským konsulátem v Budapešti. V prosinci 1939 vstoupil do řad Svazu ozbrojeného boje. Při jednom z návratů do Polska byl v červnu 1940 zadržen u Košic slovenskými četníky. Po útěku se dostal do Turecka, kde se přihlásil do polské exilové armády. Se Samostatnou brigádou podhalanských střelců se v roce 1941 zůčastnil obrany Tobruku. V prosinci 1941 byl jako dělostřelecký pozorovatel v první línii těžce zraněn v boji u Bardie. V období války byl povýšován do hodnosti poručíka a kapitána. Po vyléčení nebyl schopen další vojenské služby a tak byl přijat do diplomatické služby. Od roku 1948 žil v Jihoafrické republice a několik let v Rodézii. V roce 1984 se vrátil do Polska, kde 21.10.1987 zemřel ve Varšavě ve věku 77 let.
www.ledochowski.eu
3) Po obklíčení baterie motorizovanou skupinou pluku SS „Leibstandarte Adolf Hitler“ unikl zajetí. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
4) Ve zdrojích je uveden Stefan Kulczycki. Ve schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939) není uveden. V seznamu ztrát ani zajatých není uveden. Ve schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939) je však uveden jako velitel čety 2. baterie podporučík dělostřelectva Ignacy Leon Kulczyński. Je možná záměna jmen.
5) Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/2-baterie-13-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t181290#531511Verze : 0
MOD