Main Menu
User Menu

Polska Nowa Wieś

Polska Nowa Wieś / Neudorf

     
Název:
Name:
Polska Nowa Wieś
Originální název:
Original Name:
Polska Nowa Wieś
Další názvy:
Other Names:
Neudorf (1914-1945)
Polnisch Neudorf
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Opolsko
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°39'00.00"N 17°47'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1456
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
25.09.1938-22.10.1938
IV. skupina Bombardovací eskadry 254
4th Group of the 254th Bomber Wing
31.08.1939-08.09.1939
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
1st Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
31.08.1939-08.09.1939
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
2nd Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
31.08.1939-08.09.1939
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
3rd Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
31.08.1939-08.09.1939
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
4th Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
31.08.1939-08.09.1939
5. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
5th Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
31.08.1939-08.09.1939
6. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
6th Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
31.08.1939-08.09.1939
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 77
1st Group of the 77th Dive Bomber Wing
31.08.1939-08.09.1939
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 77
2nd Group of the 77th Dive Bomber Wing
31.08.1939-08.09.1939
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 77
Staff of the 1st Group of the 77th Dive Bomber Wing
31.08.1939-08.09.1939
Štáb II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 77
Staff of the 2nd Group of the 77th Dive Bomber Wing
07.09.1939-12.09.1939
Bombardovací eskadra 26
26th Bomber Wing
07.09.1939-12.09.1939
Štáb Bombardovací eskadry 26
Staff of the 26th Bomber Wing
08.09.1939-09.09.1939
I. skupina Bombardovací eskadry 53
1st Group of the 53rd Bomber Wing
DD.09.1939-DD.09.1939
IV. skupina Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
4th Group of the 1st Special Purpose Bomber Wing
01.12.1939-10.03.1940
III. skupina Bombardovací eskadry 55
3rd Group of the 55th Bomber Wing
15.11.1943-19.04.1944
4. (protitanková) letka Bitevní eskadry 152
4th (Anti-Tank) Squadron of the 152nd Ground Attack Wing
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Nowa_Wie%C5%9B
http://en.wikipedia.org/wiki/Polska_Nowa_Wie%C5%9B
http://de.wikipedia.org/wiki/Polnisch_Neudorf
URL : https://www.valka.cz/Polska-Nowa-Wies-t180869#530461Verze : 0
MOD