Main Menu
User Menu

2. baterie 11. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

2 bateria 11 Dywizjonu Artylerii Konnej/2nd Battery of the 11th Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
2. baterie 11. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
2 bateria 11 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
2. baterie 11. oddílu jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
03.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-03.09.1939 11. oddíl jízdního dělostřelectva 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-2D.08.1939 prostor Cekcyn/? / 4)
2D.08.1939-29.08.1939 prostor Cekcyn-prostor Czersk/přesun /
29.08.1939 prostor Czersk-prostor Chojnice/přesun /
29.08.1939-31.09.1939 prostor Chojnice (Racławki-Granowo)/? /
01.09.1939 prostor Granowo (boj)-prostor Sternowo (boj)-prostor Jakubowo (jihovýchodně Młynki)/přesun /
01.09.1939-02.09.1939 prostor Jakubowo (jihovýchodně Młynki)-Rytel-Legbąd/noční přesun /
02.09.1939 Legbąd-Biała-Wielkie Gacno-prostor Błądzim/přesun /
03.09.1939 prostor Błądzim-Bramka-jihovýchodně Bukowiec (boj)/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-04.09.1939 Pasturczak, Jan Janusz (kapitan artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
01.09.1939 ztráta 1 kanonu (v důsledku velmi intenzivní palby poškození hlavně).
V noci 01./02.09.1939 ztráta kontaktu s baterijním průzkumem.
Poznámka:
Note:
1) Plná mobilizace baterie byla nařízena 24.08.1939, ale částečné doplnění na válečné stavy bylo provedeno už při tajné částečné mobilizaci 23.03.1939. Stavy baterie byly doplněny tak, že byla vystavena jedna palebná četa na válečných stavech. Druhá palebná četa byla mobilizována v průběhu tajné mobilizace 24.08.1939. Plná mobilizace byla dokončena 28.08.1939 už v poli po připojení 2. palebné čety.
2) V boji jihovýchodně od obce Bukowiec baterie zničila při podpoře 16. hulánského pluku 8 tanků 3. tankové divize. Po ústupu hulánů zůstala osamocena v nepřátelském obklíčení. Kolem 17. hod. velitel baterie vydal rozkaz ke zničení výzbroje a baterii rozpustil.
3) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
24.08.1939-29.08.1939 11. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
29.08.1939-02.09.1939 18. hulánský pluk (některé zdroje uvádějí, že baterie byla při ústupu 02.09.1939 podřízena veliteli 1. střeleckého praporu (1 Batalion Strzelców) a ustupovala společně s ním a praporem Národní obrany „Czersk“).
03.09.1939-03.09.1939 16. hulánský pluk
4) Baterie (bez čety) byla od 05.08.1939 v rámci celého oddílu na letním soustředění v prostoru obce Cekcyn. Po vyhlášení tajné mobilizace byla v kasárnách oddílu v Bydhošti mobilizována pouze její II. četa.
Zdroje:
Sources:

Boguski, Jerzy: Załącznik do Komunikatu nr 69 – Działania 11 Dywizjonu Artylerii Konnej w kampanii wrześniowej 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.28/D/5
Krasucki, Stanisław: Z dziejów 11 Dywizjonu Artylerii Konnej w Bydgoszczy, in: Kronika Bydgoska XIII, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1993, str. 89-110
Szwed, Władysław: Skrót działań wojennych 11 Dywizjonu Artylerii Konnej Pomorskiej Brygady Kawalerii, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.28/D/1
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/2-baterie-11-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t180845#530404Verze : 1
MOD

Velitelská sestava 2. baterie 11. oddílu jízdního dělostřelectva:


velitel baterie – 24.08.1939-03.09.1939 kapitán dělostřelectva Jan Janusz Pasturczak 1)
průzkumný (zvědný) důstojník – 24.08.1939-01.09.1939; 03.09.1939 podporučík dělostřelectva Kazimierz Jakóbaszko 2)
palebný důstojník – 24.08.1939-03.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Zygmunt Jan Odya 3)
velitel I. čety – 24.08.1939-03.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Feliks Florian Mały 4)
velitel II. čety - 24.08.1939-03.09.1939 1939 podporučík dělostřelectva v záloze Benedykt Dałka 5)


Poznámka:
1) Od DD.09.1939 v německém zajetí. Po osvobození ze zajetí se vrátil do Polska, kde po studiu získal titul zemědělského inženýra. Zemřel v Bydhošti 21.12.1975 ve věku nedožitých 76 let.
ipn.gov.pl
2) U Boguského uveden jako Jakubaszko, u Szweda provedena oprava z Jakóbaszko na Jakubaszko, ve schématizmu a seznamu zajatých uveden jako Jakóbaszko. Při nočním přesunu s baterijním průzkumem 01./02.09.1939 ztratil s baterií kontakt a vrátil se k ní před její likvidaci 03.09.1939. Od DD.09.1939 v německém zajetí. Po osvobození ze zajetí se vrátil do Polska, kde po studiu získal inženýrský titul. Zemřel v Gdaňsku 21.05.2008 ve věku 93 let.
www.kadeci2rp.webserwer.pl
3) V práci Boguského uveden jako Odyja. Od DD.09.1939 v německém zajetí.
4) Od DD.09.1939 v německém zajetí.
5) Ve Szwedově práci opraveno ručně z Dałka na Datka. Boguski uvádí Datka. Seznam zajatých a Zarzycki uvádějí Dałka. Od DD.09.1939 v německém zajetí.


Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Boguski, Jerzy: Załącznik do Komunikatu nr 69 – Działania 11 Dywizjonu Artylerii Konnej w kampanii wrześniowej 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.28/D/5
Krasucki, Stanisław: Z dziejów 11 Dywizjonu Artylerii Konnej w Bydgoszczy, in: Kronika Bydgoska XIII, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1993, str. 89-110
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Szwed, Władysław: Skrót działań wojennych 11 Dywizjonu Artylerii Konnej Pomorskiej Brygady Kawalerii, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.28/D/1
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/2-baterie-11-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t180845#530405Verze : 0
MOD