Main Menu
User Menu

Formátovací značky

Diskuse
Toto fórum historicky vzniklo nad platformou phpBB fóra, která využívá pro formátování příspěvku značky v hranatých závorkách, které jsou podobné HTML značkám, které používají prohlížeče, aby vám stránku zobrazili. Přesto že jsme během několika let původní phpBB platformu opustili a zásadním způsobem rozšířili funkcionalitu, jednoduchost a relativně dobrá znalost i rychlá křivka učení u používaných značek znamenala, že jsme si je "ponechali" a pracujeme s nimi i nadále. Níže je soupis všech použitelných BB značek, které lze v příspěvku použít.

Formátovací značky jsou obvyklé párove, tedy mají značku značící začátek, a značku značící konec. Koncová značka je v drtivé většině případů shodné s počáteční, jen má navíc lomítko.

Používá se pro hlavní nadpis kapitoly textu
[nadpis]SSN - SEAWOLF[/nadpis]

SSN - SEAWOLF

Používá se pro hlavní podnadpis kapitoly textu
[podnadpis]Historie[/podnadpis]

Historie

Používá se pro označení zdrojů a citací textu
[zdroje]Zdroje:
Jane's Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9)
Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4)
Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4)
Ponorky současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8)[/zdroje]
Zdroje:
Jane's Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9)
Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4)
Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4)
Ponorky současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8)
[b] toto je tučně [/b] toto je tučně
[i] toto je italic [/i] toto je italic
[u] toto je podtržené [/u] toto je podtržené
Iniciála - první písmeno je velké a pokračuje přes dva řádky
[dropcap]T[/dropcap]oto je inicála, první písmeno je velké a pokračuje přes dva řádky Toto je inicála,
první písmeno je velké a pokračuje přes dva řádky
Dolní index, pro psaní např. vzorců apod.
H[sub]2[/sub]O H2O
Horní index, pro psaní např. vzorců apod.
m[sup]2[/sup] m2
Pokud je třeba vložit text přesně tak, jak byl naformátován, ve smyslu mezer / odsazení apod. Nevyužívá se příliš často
[pre]
toto je
 kus odsazeného
 textu
a zpět
[/pre]

toto je
kus odsazeného
textu
a zpět
první tag se použije v textu, kde se má objevit číslo poznámky, druhý tag se použije v poznámce tabulky či na konci článku, kde je samotná poznámka pod čarou
1) (toto je odkaz) 1) a tady poznámka pod čarou text 1)
...
1) poznámka pod čarou
[list]
[*] bod 1
[*] bod 2
[*] bod 3
[/list:u]

  • bod 1
  • bod 2
  • bod 3
[list=1]
[*] bod b
[*] bod c
[*] bod d
[/list:o]

  1. bod b
  2. bod c
  3. bod d
Organizační struktura jednotky k danému datu, graficky znázorněno
[orchart] ID jednotky|datum [/orgchart]
ID jednotky najdete v jejím tématu u každého příspěvku dole, v odkaze URL. Zde je to URL :
https://www.valka.cz/topic/view/180802#530254
a ID tématu (jednotky) je to od "view/" po znak #, tedy 180802. Datum je ve formátu DD.MM.RRRR, tedy dvojmístná čísla dní i měsíců!
[orchart]8719|24.01.1945[/orgchart] Viz https://www.valka.cz/topic/view/199547
(stále živá kopie příspěvku z jiného tématu)
[linked] cislo_prispevku:0 [/linked]
Číslo příspěvku najdete vždy u každého příspěvku dole, v odkaze URL. Zde je to URL : https://www.valka.cz/topic/view/180802#530254
a číslo příspěvku je to od znaku # dále, tedy 530254, pak následuje dvojtečka a nula!
[linked]530254:0[/linked]
Pro vkládání vlajek je zde nástroj (v editoru se otevírá pomocí CTRL+PAUSE). Stačí vybrat Kontinent a následně aktuální stát, kde dané místo leží.
Měly by se zobrazit volby všech předchozích státních útvarů, které na území aktuálního státu v minulosti existovaly, a jejich vlajky. Pak kliknutím na danou kombinaci přenesete vlajky do editoru.

Příklad:
Chceme uvést vlajky pro město Praha, datum 15.10.1889. Praha je nyní město v České republice. Zvolíme Evropa, Česká Republika. V roce 1889 byla Praha součástí monarchie Rakouska-Uherska, takže klikneme na variantu "Rakousko-Uhersko [1867-1918]". Do editoru se přenese kód, který po uložení zobrazí českou vlajku lomeno a vlajku Rakousko-Uherska vše provázané odkazy na odpovídající státní útvary v geosekci.
15.10.1889 Praha [img_6 comment=Česká republika (CZE)]https://vcdns.valka.cz/images/flags/cze.gif[/img_6] / [img_6 comment=Rakousko-Uhersko [1867-1918]]https://vcdns.valka.cz/images/flags/rum.gif[/img_6] 15.10.1889 Praha /
[youtube] kód videa [/youtube]
Kód videa najdete v jeho odkaze (URL) na youtube. Například toto URL :
https://www.youtube.com/watch?v=kjW5UC1Z5b8
Kód videa je od ?v= dále (končí bud koncem odkazu nebo ampersandem &, ten a cokoliv za ním už nevkládat), tedy kjW5UC1Z5b8.
[youtube]kjW5UC1Z5b8[/youtube] Viz https://www.valka.cz/topic/view/6455#572430
[tweet] URL twitterového příspěvku [/tweet]
URL twitterového příspěvku najdete v liště prohlížeče, bude vypadat nějak takto :
twitter.com
Celou adresu vložíte mezi tagy TWEET.
[tweet]twitter.com]
Otázka obrázku není triviální, proto jí věnujeme řadu tagů a celý jeden odstavec povídání

Předně, je potřeba si říci účel, tedy kde má obrázek posloužit, a formát souboru, který máme k dispozici.

účel
- chceme mít obrázek jen jako přílohu? pak jej vložíme jako přílohu k příspěvku, a žádné formátovací značky nepoužíváme, forum si obrázek samo zobrazí tak jak je třeba
- obrázek v příspěvku bez zvláštního formátování? použijeme tag IMG
- obrázek vycentrovaný na střed? použijeme tag IMG_2
- iconku z předdefinovaného výběru? použijeme tag ICO
- obrázek s komentářem? použijeme tag IMG_6
- pokud chceme obrázek přes plnou šířku fóra (např. jako záhlaví článku apod), použijeme tag IMG_100
- speciální variantou, která zobrazí DEFAULTNÍ obrázek z tématu (osobnost=fotka z ůvodní tabulky, obecně 1. obrázek v daném tématu), použijeme tag first_img


formát
- pokud máme obrázek ve formátu JPG, PNG, GIF, BMP, můžeme použít libovolný z výše uvedených tagů. Pokud chceme specifickou velikost obrázku, použijeme speciální zápis tagu IMG [š:v]
- pokud máme obrázek ve formátu SVG, můžeme použít libovolný z výše uvedených tagů. Pokud chceme specifickou velikost obrázku, použijeme speciální zápis tagu IMG_SVG [š:v]
Základní syntaxe (obrázek se zobrazí v maximální velikosti 650px na šířku - technicko-vzhledové omezení) - tag img, následován cestou k obrázku a uzavíracím tagem /img. Připomínáme, že vyžadujeme linkování obrázku vložených jen na weby valka.cz, tedy www.valka.cz, forum.valka.cz či galerie.valka.cz, aby nedocházelo k jejich postupnému mizení tak, jak se smažou z hostingů, vyčerpá se limit, někdo zakaže sdílení obrázků na jiných webech atd. To vše škodí čtenářům a přidělává práci moderátorům. Náš server má místa dost, veškeré obrázky, které jsou pochopitelně v souladu s autorskými právy, neváhejte nahrát sem.
Pokud chceme zobrazit obrázek zmenšený na specifickou velikost, můžeme použít rozšírenou syntaxi img šířka:výška cesta k obrázku a /img tag.
[img]https://www.valka.cz/images_new/ico_valka.gif[/img]
[img][240:160]www.valka.cz]
Stejné jako u tagu IMG, pouze s tím rozdílem, že platí pro obrázky ve vektorovém formátu SVG. Tento obrázek je de facto množinou souřadnic a křivek či barevných ploch mezi nimi, dokáže se libovolně škálovat jak zvětšením, tak zmenšením, beze ztráty kvality. Jeho zvětšování či zmenšování neprobíhá jako u souborů rastrových, tedy JPG, PNG, GIF, změnou velikosti souboru, ale čistě nastavením velikosti zobrazovacího kontejneru. Proto pro zobrazení ve specifické velikosti používáme tag IMG_SVG (při zobrazení v plné velikosti používáme normálně tag IMG !).

Zobrazení s omezenou maximální šířkou a výškou (použije se vždy delší hrana, kratší se proporcionálně dopočítá, nedochází tedy k deformaci.
[img_svg][100:100]/img/category_icons/Battalion_-_none.svg[/img_svg]
Obrázek vycentrovaný v rámci kontejneru (příspěvku, buňky tabulky apod.) Syntaxe identická s tagem IMG
[img_2]/images_new/ico_valka.gif[/img_2]
Tag umožňující dopsat komentář, který se zobrazí po najetí myší na obrázek. Hojně se používá u vlajek.
Komentář se zobrazí po najetí myší na daný obrázek.
[img_6 comment=Slovensko (SVK)]https://vcdns.valka.cz/images/flags/svk.gif[/img_6]
Tag zobrazí obrázek přes celou šíři kontejneru (příspěvku, buňky tabulky apod), ve které je umístěn. Vhodné pro záhlaví článků.
[img_100]/attachments/853/1457297952_t-64-72-80-exp3.jpg[/img_100]
Iconka z předdefinovaného seznamu. Rozpracováno, prosím nepoužívat.
Pro účely ručně vytvářených přehledů, kde chceme mít automaticky zobrazený první obrázek cílového tématu, se používá tento tag. Pozor, na rozdíl od ostatních obrázků zde parametrem není CESTA k obrázku, ale ČÍSLO DANÉHO TÉMATU, ze kterého se má fotka vzít!
[first_img]215405[/first_img]
Vysvetleni
tag vysledek
Vysvetleni
tag vysledek
Graf nositelů dané hodnosti dle data narození, úmrtí či místa narození
[ranks_graph] id tématu hodnosti [/ranks_graph]
[ranks_graph]143308[/ranks_graph] Viz https://www.valka.cz/Admiral-t234998#652474
Používá se v šabloně osobnosti, automaticky.
[award]id příspěvku dané hodnosti (konkrétní stupeň) | datum udělení | poznáma [/award]
Používá se v tématu vyznamenání, vypíše všechny osoby, které měly v průběhu své vojenské kariéry toto vyznamenání.
[awards_list] id příspěvku vyznamenání - konkrétní stupeň[/awards_list]
[awards_list]404242[/awards_list] Viz https://www.valka.cz/Zelezny-kriz-1939-t71232#415766
Používá se v tématu vyznamenání
[awards_unit] id příspěvku vyznamenání - konkrétní stupeň [/awards_unit]
[awards_unit]460259[/awards_unit] Viz https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-t7934#686171
Používá se v tématu hodnosti, vypíše všechny osoby, které měly v průběhu své vojenské kariéry tuto hodnost.
[ranks_list]143308[/ranks_list] Viz https://www.valka.cz/topic/view/143308
Automaticky vytvořený agregovaný seznam držitelů ze všech států včetně osob později povýšených do vyšší hodnosti (hodnost nemusí mít v jednotlivých státech stejné postavení)
[group_list]id hodnosti 1, id hodnosti 2, id hodnosti 3 ...[/group_list]
[group_list]144868, 161994, 230270, 166189, 143308, 108968[/group_list] Viz https://www.valka.cz/Admiral-t234998#652474
Používá se ve slovníku pro výpis nositelů šlechtických titulů
[noble_list]id tématu slovnikového hesla[/noble_list]
[noble_list]235829[/noble_list] Viz https://www.valka.cz/Hrabe-t235829#652083
Používá se v tématu válčišť, vypíše tabulku bitev, které se na daném válčišti odehrály.
[fazeval_list] id tématu válčiště [/fazeval_list]
[fazeval_list]113276[/fazeval_list]
Datum bitvy
Date of the Battle
Název
Name
Souřadnice
Coordinates
23.10.1944-26.10.1944 Bitva u Leyte
Battle of Leyte Gulf
Používá se v tématu vojenské školy, vypisuje přehled absolventů
[grad_list]id tématu školy[/grad_list]
[grad_list]190358[/grad_list] Viz https://www.valka.cz/Vojenska-akademie-Spojenych-statu-1802-t190358#551093
Používá se v tématu osobnosti, automaticky v rámci šablony.
Používá se v tématu jednotky, automaticky v rámci šablony.
Používá se v tématu zbraní, pro výpis jednotek ( na úrovni šablon nejnižších jednotek ), které používají danou zbraň.
[weapon_unit_list]id tématu zbraně[/weapon_unit_list]
[weapon_unit_list]1220[/weapon_unit_list] Viz https://www.valka.cz/McDonnell-Douglas-F-A-18C-Hornet-t1220#686575
Používá se v tématu jednotky, vypisuje konkrétní stroje / sériová čísla.
[serial_number_list]id tématu jednotky[/serial_number_list]
[serial_number_list]18969[/serial_number_list] Viz https://www.valka.cz/1-stihaci-letecky-pluk-1954-1992-t18969#685887
Používá se v tématu obce či vojenské základny, automaticky v rámci šablony.
Používá se v tématu letadlové lodi. Vypíše seznam umístěných jednotek na letadlové lodi, pokud je informace k dispozici, tak i včetně použitého typu letadla.
[cvn_unit_list] id tématu letadlové lodi [/cvn_unit_list]
[cvn_unit_list]27233[/cvn_unit_list]
Datum dislokace
Date of Dislocation
Název jednotky (CZ / EN)
Unit Name (CZ / EN)
Typ letounu
Aircraft type
12.11.2001-DD.05.2002
Úderná stíhací peruť 146
Strike Fighter Squadron 146
McDonnell Douglas F/A-18C Hornet
Používá se v tématu obce, automaticky v rámci šablony.
Funkcionalita pro vložení celé fotogalerie z galerie.valka.cz do jednoho příspěvku. Vloží se malé náhledy.
[galerie]id galerie[/galerie]
[galerie]1320[/galerie] Viz https://www.valka.cz/Heteren-Betuws-War-Museum-The-Island-1944-1945-t237023#655049
Tag pro vložení vida z webu video.valka.cz
[valka_video]4th-fighter-wing-history[/valka_video] viz https://www.valka.cz/4-stihaci-kridlo-1995-t96889
Používá se většinou v ramcí šablon a tabulek, pro klikatelné souřadnice daného místa.
[coord]41°39'00.00"N 0°52'59.99"W[/coord] 41°39'00.00"N 0°52'59.99"W
Slouží pro vložení odkazů na články z jiné části www.valka.cz, včetně formátování.
[clanek] id článku 1, id článku 2, id článku 3 ... [/clanek]
[clanky]11435, 11436[/clanky]

Reconquista

👤Richard Aubrecht 🕔01.02.2006

Reconquista, boj za osvobození Iberského poloostrova z muslimských rukou, začala po roce 1035, kdy zemřel pamplonský král Sancho III. Veliký, sjednotitel křesťanských království na poloostrově. Celý poloostrov v té době procházel krizí, během které se rozpadl córdobský chalífát, a vzápětí také křesťanská říše Sanchova. Až od tohoto okamžiku šlo o skutečné znovudobývání pozic, a ne jen o snahu udržet si předchozí.

Zobrazit celý článek

357th FIGHTER GROUP

👤Ivan Halás 🕔02.02.2006 Skupina počas svojho pôsobenia vo WWII dosiahla tieto míľniky: 1)Dosiahla najväčší počet zostrelov za jeden deň-55,5 nemeckých lietadiel 2)zničila najviac prúdových Me 262 - 18ks 3)Svoje zostrely dosiahla v najkratšom čase, od 11.2.1944 za niečo vyše roka-spolu 701 zničených lietadiel 4)mala najväčší počet leteckých es (piloti s 5 a viac zostrelmi) spolu 42 pilotov Zobrazit celý článek
Slouží pro vložení odkazu na článek z jiné části www.valka.cz, včetně formátování.
[clanek] id článku [/clanek]
[clanek]11435[/clanek]

Reconquista

👤Richard Aubrecht 🕔01.02.2006

Reconquista, boj za osvobození Iberského poloostrova z muslimských rukou, začala po roce 1035, kdy zemřel pamplonský král Sancho III. Veliký, sjednotitel křesťanských království na poloostrově. Celý poloostrov v té době procházel krizí, během které se rozpadl córdobský chalífát, a vzápětí také křesťanská říše Sanchova. Až od tohoto okamžiku šlo o skutečné znovudobývání pozic, a ne jen o snahu udržet si předchozí.

Zobrazit celý článek
Vkládá se do příspěvku státního celku (i zaniklého), výpis všech událostí z kroniky, které mají vazbu na daný statní celek (jsou k němu v kronice přirazené. [events_country]id tématu státního celku[/events_country]
[events_country]80490[/events_country] Viz https://www.valka.cz/Argentina-t80490
Tag používaný na přehled článků k publikaci pro dané datum.
[redakce2]datum[/redakce2]
datum je ve formatu RRRR-MM-DD, tedy např. 2021-12-31
[redakce2]2022-01-01[/redakce2]
Název CZ/SK Deklarace Spojených národů
Název EN United Nations Declaration
Anotace CZ/SK

Text deklarace spojených národů z 1.ledna 1942

Anotace EN

Text of the United Nations Declaration of 1 January 1942

Datum vložení 2004-12-14 15:00:09
Náhled článku CZ EN
Obrázek
Obrázek pro sociální sítě
Pořadí 20402
Gramat
Zdroje
Vzhled
Přiřazení
Prolink
FB Img
Pokud si uživatel chce zanechat "úkol" do budoucna, třeba že chce něco doplnit, dokončit, přepsat atd, může tak učinit pomoci TODO tagu. Úkol není veřejně vidět, v tématu je jen poznámka, že nějaký úkol tam je.
[todo]text úkolu[/todo]
Úkoly vždy najde po přihlášení ve svém profilu https://www.valka.cz/autor/view Úkol lze přiřadit i jinému uživateli
[todo:uzivatel]text úkolu[/todo]
[todo]Proverit datum vzniku jednotky[/todo] Rozpracováno - úkol / Under Construction - task
a detail v profilu
[todo:Admin]Proverit datum vzniku jednotky[/todo] Rozpracováno - úkol / Under Construction - task
a detail v profilu
Tabulky obecně se skládájí ze tří tagů:
[table] [/table] - obaluje celou tabulku
[row] - začíná nový řádek, první buňku - pozor, není to párová značka, je jen jedna!
[col] - začíná další buňku na již existujícím řádku - pozor, není to párová značka, je jen jedna!

pro snažší a vždy jednotné formátování byly zavedeny pomocné značky:
[hrow] - začíná nový řádek, první buňku, slouží pro záhlaví tabulky, barevně odlišeno od zbytku tabulky
[hcol] - začíná další buňku na již existujícím řádku, slouží pro záhlaví tabulky, barevně odlišeno od zbytku tabulky
[table]
[row]Bunka 1[col]Bunka 2
[row]Bunka 3[col]Bunka 4
[/table]
Bunka 1 Bunka 2
Bunka 3 Bunka 4
[table]
[hrow]Nadpis 1[hcol]Nadpis 2
[row]Bunka 3[col]Bunka 4
[/table]
Nadpis 1Nadpis 2
Bunka 3Bunka 4
Rozbalovací stromová struktura, aktuálně nefunguje uplně tak, jak by měla
tag vysledek
URL : https://www.valka.cz/Formatovaci-znacky-t180802#530254Verze : 1
MOD
.
URL : https://www.valka.cz/Formatovaci-znacky-t180802#686579Verze : 1
MOD