Main Menu
User Menu

Válečný vítězný kříž [1942-1943]

War Victory Cross / Vojenný víťazný kríž

     
Název:
Name:
Válečný vítězný kříž
Název v originále:
Original Name:
Vojenný víťazný kríž
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1943
Struktura:
Structure:
velkokříž
kříž I. třídy s hvězdou
kříž II. třídy
kříž III. třídy
kříž IV. třídy
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1942-1943-t180776#530097Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Velkokříž s řetězí
Název v originále:
Original Name:
Veľkokríž s reťazou
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1943
Komponenty:
Components:
Klenot, reťaz, hviezda
Klenot:
Badge:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným červeným smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Na hornom ramene kríža je naletované podlhovasté očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty, dierka v strede, na zavesenie očka kríža je však nahradená naletovaným očkom. Na krídlach sú dve očká na upevnenie reťaze.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Osemramenná hviezda so štyrmi hlavnými ramenami (84 mm) a štyrmi medziramenami (72 mm). V jej strede sa nachádza zmenšený zlatý kríž s rozmermi 24 x 17 mm. Spod kríža vybiehajú lúče, ktoré rozličnou dĺžkou tvoria ramená hviezdy. Lúče sú spočiatku naznačené plastickými bodkami, postupne prechádzajúcich do samostatných hrotov.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Vyrobená z pozláteného striebra, dvojradová, tvorená zmenšenými jednostrannými krížmi (15 x 9 mm), ktoré sú navzájom pospájané dvojitými očkami, v strede zdobenými osemramennými hviezdičkami.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1942-1943-t180776#530100Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Válečný vítězný kříž I. třídy s hvězdou
Název v originále:
Original Name:
Vojenný víťazný kríž I. triedy s hviezdou
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1943
Komponenty:
Components:
Klenot, stuha, hviezda
Klenot:
Badge:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným červeným smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Na hornom ramene kríža je naletované podlhovasté očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty, dierka v strede, na zavesenie očka kríža je však nahradená naletovaným očkom. Nástavec na krídlach, na ktorý sa pôvodne upínala stuha, je nahradený očkom na rube, cez ktoré sa stuha prevlieka.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Osemramenná hviezda so štyrmi hlavnými ramenami (84 mm) a štyrmi medziramenami (72 mm). V jej strede sa nachádza zmenšený zlatý kríž s rozmermi 24 x 17 mm. Spod kríža vybiehajú lúče, ktoré rozličnou dĺžkou tvoria ramená hviezdy. Lúče sú spočiatku naznačené plastickými bodkami, postupne prechádzajúcich do samostatných hrotov.Na zadnej strane sa nachádza sklopná pripínacia ihlica. Hviezda je vyrobená zo striebra, kríž pozlátený s červeným smaltom. Hviezda sa nosila na ľavej strane pŕs, dole.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Nákrčná, z korálovo červeného moiré hodvábu, v strede s dvomi 2 mm širokými pruhmi žltej farby. Stuha bola dlhá 500 mm a široká 25 mm
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1942-1943-t180776#530101Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Válečný vítězný kříž II. třídy
Název v originále:
Original Name:
Vojenný víťazný kríž II. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1943
Komponenty:
Components:
Klenot, stuha
Klenot:
Badge:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným modrým smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Na hornom ramene kríža je naletované podlhovasté očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty, dierka v strede, na zavesenie očka kríža je však nahradená naletovaným očkom. Nástavec na krídlach, na ktorý sa pôvodne upínala stuha, je nahradený očkom na rube, cez ktoré sa stuha prevlieka.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Nákrčná, z korálovo červeného moiré hodvábu, v strede s dvomi 2 mm širokými pruhmi žltej farby. Stuha bola dlhá 500 mm a široká 25 mm
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1942-1943-t180776#530102Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Válečný vítězný kříž III. třídy
Název v originále:
Original Name:
Vojenný víťazný kríž III. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1943
Komponenty:
Components:
Klenot
Klenot:
Badge:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným modrým smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Mení sa však spôsob jeho nosenia. Namiesto nákrčnej stuhy sa podľa nového nariadenia nosí na ľavej strane hrude bez stuhy. K upevneniu vyznamenania slúži kolmá spona na jeho rubovej strane.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1942-1943-t180776#530103Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Válečný vítězný kříž IV. třídy
Název v originále:
Original Name:
Vojenný víťazný kríž IV. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1943
Komponenty:
Components:
Klenot
Klenot:
Badge:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, bez podkladu. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným hnedým smaltom. Na hornom ramene kríža je razené okrúhle očko na priame zavesenie na malú náprsnú stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Červená, v spodnej časti klinovito ukončená. Na rubovej strane vodorovná pripínacia spona, ktorá už neprečnieva cez okraj stuhy
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1942-1943-t180776#530104Verze : 0
MOD
2.etapa (1942)


Datovaná vládnym nariadením 220/42 Slov. zák. – túto etapu je možné považovať za prechodnú, prípadne vývojovú.
Pribudol nový stupeň – Veľkokríž, upravili sa jednotlivé stupne vyznamenania, zjednodušila manipuláciu s krížmi úpravou závesov a zjednotili sa stuhy. Oficiálny názov sa zmenil na Vojenský víťazný kríž (VVK).

Veľkokríž

Materiál:
pozlátené striebro
Opis kríža:
Kríž je až na drobné detaily zhodný s pôvodným zlatým krížom 1. triedy.
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným červeným smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Na hornom ramene kríža je naletované podlhovasté očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty, dierka v strede, na zavesenie očka kríža je však nahradená naletovaným očkom. Na krídlach sú dve očká na upevnenie reťaze.
Rozmery:
Kríž: 52 x 36 mm
Orol: 29 x 22 mm
Reťaz:
Vyrobená z pozláteného striebra, dvojradová, tvorená zmenšenými jednostrannými krížmi (15 x 9 mm), ktoré sú navzájom pospájané dvojitými očkami, v strede zdobenými osemramennými hviezdičkami.
Hviezda:
Zhodná s hviezdou ku zlatému krížu.
Osemramenná hviezda so štyrmi hlavnými ramenami (84 mm) a štyrmi medziramenami (72 mm). V jej strede sa nachádza zmenšený zlatý kríž s rozmermi 24 x 17 mm. Spod kríža vybiehajú lúče, ktoré rozličnou dĺžkou tvoria ramená hviezdy. Lúče sú spočiatku naznačené plastickými bodkami, postupne prechádzajúcich do samostatných hrotov.


1.trieda: zlatý kríž s hviezdou
Materiál:
pozlátené striebro
Opis kríža:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným červeným smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Na hornom ramene kríža je naletované podlhovasté očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty, dierka v strede, na zavesenie očka kríža je však nahradená naletovaným očkom. Nástavec na krídlach, na ktorý sa pôvodne upínala stuha, je nahradený očkom na rube, cez ktoré sa stuha prevlieka.
Rozmery:
Kríž: 52 x 36 mm
Orol: 29 x 22 mm
Stuha:
Nákrčná, z korálovo červeného moiré hodvábu, v strede s dvomi 2 mm širokými pruhmi žltej farby. Stuha bola dlhá 500 mm a široká 25 mm
Hviezda:
Osemramenná hviezda so štyrmi hlavnými ramenami (84 mm) a štyrmi medziramenami (72 mm). V jej strede sa nachádza zmenšený zlatý kríž s rozmermi 24 x 17 mm. Spod kríža vybiehajú lúče, ktoré rozličnou dĺžkou tvoria ramená hviezdy. Lúče sú spočiatku naznačené plastickými bodkami, postupne prechádzajúcich do samostatných hrotov.
Na zadnej strane sa nachádza sklopná pripínacia ihlica
Hviezda je vyrobená zo striebra, kríž pozlátený s červeným smaltom.
Hviezda sa nosila na ľavej strane pŕs, dole.


2.trieda: zlatý kríž
Materiál:
pozlátené striebro
Opis kríža:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným červeným smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Na hornom ramene kríža je naletované podlhovasté očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty, dierka v strede, na zavesenie očka kríža je však nahradená naletovaným očkom. Nástavec na krídlach, na ktorý sa pôvodne upínala stuha, je nahradený očkom na rube, cez ktoré sa stuha prevlieka.
Rozmery:
Kríž: 52 x 36 mm
Orol: 29 x 22 mm
Stuha:
Nákrčná, z korálovo červeného moiré hodvábu, v strede s dvomi 2 mm širokými pruhmi žltej farby. Stuha bola dlhá 500 mm a široká 25 mm


3.trieda: strieborný kríž
Materiál:
striebro
Opis kríža:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným modrým smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy.
Mení sa však spôsob jeho nosenia. Namiesto nákrčnej stuhy sa podľa nového nariadenia nosí na ľavej strane hrude bez stuhy. K upevneniu vyznamenania slúži kolmá spona na jeho rubovej strane.


4.trieda: bronzový kríž
Materiál:
bronz
Opis kríža:
Tvar samotného kríža sa nemení. Nové nariadenie zmenilo iba stuhu, na ktorej sa nosí.
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, bez podkladu. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným hnedým smaltom. Na hornom ramene kríža je razené okrúhle očko na priame zavesenie na malú náprsnú stuhu.
Rozmery:
Kríž: 52 x 36 mm
Stuha:
Červená, v spodnej časti klinovito ukončená. Po stranách 7 mm široké ornamentálne pásy. V strede stuhy sa nachádza zmenšenina orla so štátnym znakom. Na rubovej strane vodorovná pripínacia spona, ktorá už neprečnieva cez okraj stuhy


zdroj:
Kolektív autorov: Rády a vyznamenania Slovenskej republiky 1939-1945, Západoslovenské múzeum Trnava 1992, ISBN 80-85556-02-2
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1942-1943-t180776#253302Verze : 0
Název
Name
Velkokříž s řetězí
Big Cross with Chain
Veľkokríž s reťazou
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1942-1943-t180776#530209Verze : 0
MOD
Název
Name
Válečný vítězný kříž I. třídy s hvězdou
War Victory Cross 1st Class with Star
Vojenný víťazný kríž I. triedy s hviezdou
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1942-1943-t180776#530210Verze : 0
MOD
Název
Name
Válečný vítězný kříž II. třídy
War Victory Cross 2nd Class
Vojenný víťazný kríž II. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1942-1943-t180776#530211Verze : 0
MOD
Název
Name
Válečný vítězný kříž III. třídy
War Victory Cross 3rd Class
Vojenný víťazný kríž III. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1942 Kuna, Pavol
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1942-1943-t180776#530213Verze : 0
MOD
Název
Name
Válečný vítězný kříž IV. třídy
War Victory Cross 4th Class
Vojenný víťazný kríž IV. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
MM.DD.1941 Jamriška, Dušan
DD.MM.1943 Ďumbala, Ondrej
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1942-1943-t180776#530212Verze : 0
MOD