Slovenský válečný vítězný kříž [1939-1942]

Slovakian War Victory Cross / Slovenský vojenný víťazný kríž
     
Název:
Name:
Slovenský válečný vítězný kříž Slovakian War Victory Cross
Název v originále:
Original Name:
Slovenský vojenný víťazný kríž
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1939
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1942
Struktura:
Structure:
kříž I. třídy s hvězdou
kříž I. třídy
kříž II. třídy
kříž III. třídy
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Slovensky-valecny-vitezny-kriz-1939-1942-t180768#530081 Verze : 0
     
Název:
Name:
Slovenský válečný vítězný kříž I. třídy s hvězdou Slovakian War Victory Cross 1st Class with Star
Název v originále:
Original Name:
Slovenský vojenný víťazný kríž I. triedy s hviezdou
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1939
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1942
Komponenty:
Components:
hviezda, klenot, stuha -
Klenot:
Badge:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným červeným smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Na hornom ramene kríža je naletované podlhovasté očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty s dierkou v strede, na zavesenie očka kríža. Na krídlach je nástavec na upevnenie karabínky na stuhe -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Osemramenná hviezda so štyrmi hlavnými ramenami (84 mm) a štyrmi medziramenami (72 mm). V jej strede sa nachádza zmenšený zlatý kríž s rozmermi 24 x 17 mm. Spod kríža vybiehajú lúče, ktoré rozličnou dĺžkou tvoria ramená hviezdy. Lúče sú spočiatku naznačené plastickými bodkami, postupne prechádzajúcich do samostatných hrotov.
Na zadnej strane sa nachádza sklopná pripínacia ihlica
Hviezda je vyrobená zo striebra, kríž pozlátený s červeným smaltom.
Hviezda sa nosila na ľavej strane pŕs, dole.
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Nákrčná, korálovo červenej farby s ručne vyšívaným zdobením v tvare lipových listov a kvetov žltej farby. Stuha bola dlhá 350 mm a široká 37 mm -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udeľoval sa starším generálom -
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
Dr. Imrich Purdek, PhD. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914 – 1945)
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Slovensky-valecny-vitezny-kriz-1939-1942-t180768#530083 Verze : 0
     
Název:
Name:
Slovenský válečný vítězný kříž I. třídy Slovakian War Victory Cross 1st Class
Název v originále:
Original Name:
Slovenský vojenný víťazný kríž I. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1939
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1942
Komponenty:
Components:
klenot, stuha -
Klenot:
Badge:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným červeným smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Na hornom ramene kríža je naletované podlhovasté očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty s dierkou v strede, na zavesenie očka kríža. Na krídlach je nástavec na upevnenie karabínky na stuhe -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Nákrčná, korálovo červenej farby s ručne vyšívaným zdobením v tvare lipových listov a kvetov žltej farby. Stuha bola dlhá 350 mm a široká 37 mm -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Udeľoval sa mladším generálom -
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Slovensky-valecny-vitezny-kriz-1939-1942-t180768#530084 Verze : 0
     
Název:
Name:
Slovenský válečný vítězný kříž II. třídy Slovakian War Victory Cross 2nd Class
Název v originále:
Original Name:
Slovenský vojenný víťazný kríž II. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1939
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1942
Komponenty:
Components:
klenot, stuha -
Klenot:
Badge:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným modrým smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Na hornom ramene kríža je naletované podlhovasté očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty s dierkou v strede, na zavesenie očka kríža. Na krídlach je nástavec na upevnenie karabínky na stuhe -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-.
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Nákrčná, modrej farby s ručne vyšívaným zdobením v tvare lipových listov a kvetov žltej farby, po stranách 3 mm široké červené pruhy, lemované 1 mm širokými bielymi. Stuha bola dlhá 350 mm a široká 37 mm -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Udeľoval sa mladým generálom a starším plukovníkom -
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Slovensky-valecny-vitezny-kriz-1939-1942-t180768#530085 Verze : 0
     
Název:
Name:
Slovenský válečný vítězný kříž III. třídy Slovakian War Victory Cross 3rd Class
Název v originále:
Original Name:
Slovenský vojenný víťazný kríž III. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1939
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1942
Komponenty:
Components:
klenot, stuha -
Klenot:
Badge:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, bez podkladu. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným hnedým smaltom. Na hornom ramene kríža je razené okrúhle očko na priame zavesenie na malú náprsnú stuhu. -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-.
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Červenej farby po stranách s 10 mm širokými ručne vyšívanými ornamentálnymi pásmi. Stuha bola dlhá 50 mm a široká 36 mm, ale sú známe aj prípady s inými rozmermi (60 x 43mm). Kríž sa vešal pomocou vodorovnej sklopnej ihlice, ktorá na oboch stranách prečnieva cez stuhu a je zdobená plastickými ružicami. Na rozšírenej časti ihlice sa nachádza značenie : MINCOVŇA KREMNICA -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Udeľoval sa podplukovníkom a majorom -
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Slovensky-valecny-vitezny-kriz-1939-1942-t180768#530086 Verze : 0
angl. War Victory Cross Order


1.etapa (1939-1942)


Slovenský vojnový víťazný kríž (SVVK) sa udeľuje osobám, ktoré na bojisku preukázali osobitnú chrabrosť, obetavosť, duchaprítomnosť alebo vykonali so zverenou jednotkou čin, majúci význam pre priaznivý výsledok vojenskej operácie a tiež osobám, ktoré sa vynikajúcim spôsobom zaslúžili o republiku.
Vládne nariadenie 221/39 Slov. zák.


Vyznamenanie sa delilo do troch tried, ktoré sa od seba líšili tvarom, povrchovou úpravou a spôsobom nosenia. O konkrétnom stupni nerozhodovala veľkosť zásluh, ale vojenská hodnosť:

1.trieda, tzv. zlatý kríž

Mal dve podtriedy:
S hviezdou: udeľoval sa starším generálom
Bez hviezdy: udeľoval sa mladším generálom


Materiál:
pozlátené striebro


Opis kríža:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným červeným smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Na hornom ramene kríža je naletované podlhovasté očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty s dierkou v strede, na zavesenie očka kríža. Na krídlach je nástavec na upevnenie karabínky na stuhe


Rozmery:
Kríž: 52 x 36 mm
Orol: 29 x 22 mm


Stuha:
Nákrčná, korálovo červenej farby s ručne vyšívaným zdobením v tvare lipových listov a kvetov žltej farby. Stuha bola dlhá 350 mm a široká 37 mm


Miniatúrka:
Veľká 37 x17mm, potiahnutá červenou stuhou s pozlátenou striebornou miniatúrkou orla.Hviezda:
Osemramenná hviezda so štyrmi hlavnými ramenami (84 mm) a štyrmi medziramenami (72 mm). V jej strede sa nachádza zmenšený zlatý kríž s rozmermi 24 x 17 mm. Spod kríža vybiehajú lúče, ktoré rozličnou dĺžkou tvoria ramená hviezdy. Lúče sú spočiatku naznačené plastickými bodkami, postupne prechádzajúcich do samostatných hrotov.
Na zadnej strane sa nachádza sklopná pripínacia ihlica
Hviezda je vyrobená zo striebra, kríž pozlátený s červeným smaltom.
Hviezda sa nosila na ľavej strane pŕs, dole.
2.trieda, tzv. strieborný kríž
Udeľoval sa mladým generálom a starším plukovníkom


Materiál:
striebro


Opis kríža:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným modrým smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Na hornom ramene kríža je naletované podlhovasté očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty s dierkou v strede, na zavesenie očka kríža. Na krídlach je nástavec na upevnenie karabínky na stuhe


Rozmery:
Kríž: 52 x 36 mm
Orol: 29 x 22 mm


Stuha:
Nákrčná, modrej farby s ručne vyšívaným zdobením v tvare lipových listov a kvetov žltej farby, po stranách 3 mm široké červené pruhy, lemované 1 mm širokými bielymi. Stuha bola dlhá 350 mm a široká 37 mm


Miniatúrka:
Veľká 37 x17mm, potiahnutá modrou stuhou so striebornou miniatúrkou orla.3.trieda, tzv. bronzový kríž
Udeľoval sa podplukovníkom a majorom


Materiál:
bronz


Opis kríža:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, bez podkladu. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným hnedým smaltom. Na hornom ramene kríža je razené okrúhle očko na priame zavesenie na malú náprsnú stuhu.


Rozmery:
Kríž: 52 x 36 mm


Stuha:
Červenej farby po stranách s 10 mm širokými ručne vyšívanými ornamentálnymi pásmi. Stuha bola dlhá 50 mm a široká 36 mm, ale sú známe aj prípady s inými rozmermi (60 x 43mm). Kríž sa vešal pomocou vodorovnej sklopnej ihlice, ktorá na oboch stranách prečnieva cez stuhu a je zdobená plastickými ružicami. Na rozšírenej časti ihlice sa nachádza značenie :
MINCOVŇA KREMNICA


Miniatúrka:
Veľká 37 x17mm, potiahnutá červenou stuhou s bronzovou miniatúrkou orla


zdroj:
Kolektív autorov: Rády a vyznamenania Slovenskej republiky 1939-1945, Západoslovenské múzeum Trnava 1992, ISBN 80-85556-02-2
URL : https://www.valka.cz/Slovensky-valecny-vitezny-kriz-1939-1942-t180768#253300 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více