Main Menu
User Menu

Centrum zabezpečení oprav [2013- ]

Repair Support Center

     
Název:
Name:
Centrum zabezpečení oprav
Originální název:
Original Name:
Centrum zabezpečení oprav
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2013
Předchůdce:
Predecessor:
Základna oprav
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2013-DD.MM.RRRR Agentura logistiky
Dislokace:
Deployed:
01.07.2013-DD.MM.RRRR Lázně Bohdaneč, ?

Velitel:
Commander:
01.07.2013-DD.MM.RRRR Nečas, Jaromír (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.07.2013-DD.MM.RRRR Velitelství
01.07.2013-DD.MM.RRRR Úsek metrologie a technického dozoru Lázně Bohdaneč
01.07.2013-DD.MM.RRRR Úsek metrologie a technického dozoru Olomouc
01.07.2013-DD.MM.RRRR Úsek metrologie a technického dozoru Pardubice
01.07.2013-DD.MM.RRRR Úsek oprav Lázně Bohdaneč
01.07.2013-DD.MM.RRRR Úsek oprav Jaroměř
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.mocr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Centrum-zabezpeceni-oprav-2013-t180697#529854Verze : 0
MOD
Centrum zabezpečení oprav


Centrum zabezpečení oprav je organizačním prvkem Agentury logistiky pro zabezpečení opravárenské činnosti pozemní vojenské výzbroje, techniky a materiálu Ministerstva obrany ČR na území České republiky i pro jednotky Armády ČR v zahraničních misích a na zahraničních pracovištích Ministerstva obrany ČR.


Provádí plánované a neplánované vojskové opravy a technickou údržbu vojenské výzbroje, techniky a materiálu, poskytuje technickou pomoc vojskům formou servisních výjezdů včetně kontroly technického stavu, provádí metrologickou službu a odborný technický dozor nad určenými technickými zařízeními Ministerstva obrany ČR a školení příslušníků metrologické služby a orgánů odborného technického dozoru v rezortu Ministerstva obrany ČR.Struktura a úkoly:
Velení Centra zabezpečení oprav
- řízení chodu a odborné činnosti


Úsek metrologie a technického dozoru Lázně Bohdaneč, Olomouc, Pardubice
- metrologické ověřování měřidel a přístrojů pro měření elektrických a mechanických veličin, ionizujícícho záření, opravy a kalibrace měřicích přístrojů včetně kalibrace průtokových měřidel pohonných hmot, opravy chemické techniky
- zákonné revize určených technických zařízení včetně měření elektrostatiky, zabezpečování technického dozoru u Armády ČR
- výcvik revizních techniků elektrických, tlakových, zvedacích a plynových zařízení, odborníků metrologické služby a technického dozoru pro potřeby Ministerstva obrany ČR


Úsek oprav Lázně Bohdaneč
- opravy komunikačních a informačních systémů včetně podvozků a karoserií, prostředků CCI (Controlled Cryptographic Item) a kryptografické ochrany informací, výpočetní techniky (hardware i software) v prostředcích komunikačních a informačních systémů
- opravy elektrocentrál
- opravy, kapacitní zkoušky a nabíjení sekundárních zdrojů


Úsek oprav Jaroměř
- opravy zbraní a zbraňových systémů, optiky a optoelektroniky
- opravy automobilní a speciální techniky na automobilních podvozcích
- opravy techniky a materiálu osobního a všeobecného použití


Zdroj: MO ČR
URL : https://www.valka.cz/Centrum-zabezpeceni-oprav-2013-t180697#564331Verze : 0
MOD