Main Menu
User Menu

Jezdecký přezvědný oddíl 1 [1939-1940]

1st Cavalry Reconnaissance Division / Jazdecký priezvedný oddiel 1

     
Název:
Name:
Jezdecký přezvědný oddíl 1
Originální název:
Original Name:
Jazdecký priezvedný oddiel 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Jezdecká korouhev 1
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1940
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1939-20.10.1939 Vyšší velitelství 1
20.10.1939-01.10.1940 Velitelství divisní oblasti 1
Dislokace:
Deployed:
15.08.1939-01.10.1940 Bratislava, ? /

Velitel:
Commander:
15.08.1939-01.07.1940 Veselý, Ján (Major)
01.07.1940-01.10.1940 Veselý, Ján (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1939-01.10.1940 Jezdecká eskadrona 1/1
15.08.1939-01.10.1940 Jezdecká eskadrona 2/1
15.08.1939-01.10.1940 Náhradní eskadrona 1
15.08.1939-01.10.1940 Pomocná eskadrona 1
15.08.1939-01.10.1940 Vozatajská eskadrona 1

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kliment, Charles K. - Nakládal, Břetislav: Slovenská armáda 1939-1945. Praha, Naše vojsko 2006.
https://vhu.sk/data/files/371.pdf
URL : https://www.valka.cz/Jezdecky-prezvedny-oddil-1-1939-1940-t180602#529619Verze : 1
MOD