Main Menu
User Menu
Reklama

Orientace na tomto webu

How to orient yourself on this website

Diskuse

Základní navigaceÚvodní stránka www.valka.cz nabízí přehled nových článků, tedy delších a souvislejších textů, které jsou zveřejňované 1x denně. Kromě toho nabízí přechod na "fórum" (toto jméno povětšinou již nepoužíváme, neb evokuje místo pro povídaní, ale je to mnohem více než to, jak můžete sami vidět) pomocí odkazu PODKATEGORIE, případně pomocí navigačního menu v horní části každé stránky.

URL : https://www.valka.cz/Orientace-na-tomto-webu-t180574#681590Verze : 1
MOD

Kategorie / sekce

Fórum je členěno stromovitě na jednotlivé kategorie (sekce). Hlavní kategorie jsou přístupné z úvodní stránky fóra, spolu s první úrovní jejich podkategorií. Kliknutím na kategorii či podkategorii se dostanete hlouběji (některé sekce obsahují zanoření až do 8. úrovně).

Každá kategorie může obsahovat
- další podkategorie
- témata
- článkyStránka vždy nabízí
1. přechod do nadřazené kategorie, resp. pokud jsme v nejvyšších sekcích, tak zpět na homepage / úvodní stránku www.valka.cz
2. Články - to jsou ty, které jsou k vidění na www.valka.cz, přiřazené k jedné či více sekcím tohoto fóra, kam svým obsahem spadají či zasahují.
3. a 6. Témata - jsou hlavním obsahem sekce. Téma se obvykle vztahuje k jednomu subjektu, jedné jednotce, zbrani, konfliktu, dotazu, fotografii apod.
4. Podkategorie - jsou dalším členěním jinak velké sekce (například sekce Osobnosti se dále člení podle kontinentů, států a často i podle počátečních písmen příjmení osobnosti).
5. Přihlášený uživatel může v libovolné sekci fóra zakládat nová témata, nebo odpovídat v již existujících tématech.

Číselné označení u Článků, Témat a Podkategorií označuje, kolik se v dané aktuální sekci těchto prvku nachází. Pokud nejsou žádné články, zobrazí se témata, pokud nejsou ani ta, zobrazí se rovnou podkategorie.

Podobně jako příspěvky (viz dále), se i sekce fóra dělí na FAKTOGRAFICKÉ a DISKUSNÍ. Cílem faktografických sekcí je shromažďovat faktografická témata, ve kterých JE MOŽNO mít diskusní příspěvky, dotazy apod. Diskusní sekce jsou určeny pouze pro diskuse. Barevně jsou tyto sekce jasně odlišeny - v přehledu kategorií fóra jsou diskusní sekce ZELENÉ, zatímco faktografické jsou MODRÉ. Toto barevné schéma je aplikováno napříč celým fórem na sekce, témata i příspěvky.
URL : https://www.valka.cz/Orientace-na-tomto-webu-t180574#529565Verze : 4
MOD

TémataTémata jsou hlavním obsahem tohoto fóra.
V diskusní části jsou témata vedena obvykle dle předmětu diskuse, dotazu, postřehu a tak dále.
Ve faktografické části jsou témata obvykle věnována jednomu typu či verzi zbraně, osobnosti, jednotce, základně, vyznamenání atd. Dále se ve faktografii vyskytují tzv. přehledová témata, která shrnují vícero verzí a nabízejí rozcestník na jednotlivé verze - například Supermarine Spitfire.

Veškeré příspěvky vložené do diskusní / zelené části fóra budou považovány za diskusní.
Příspěvky vložené do faktografické / modré části fóra jsou posouzeny moderátorem, zdali splňují pravidla fóra (mimo jiné povinnost uvádět zdroje u všech faktografických příspěvků) a sekce (pojmenování tématu, vyplnění šablony apod), a pokud ano, je příspěvek označen za faktografický. Pokud pravidla nesplňuje, je přeznačen na diskusní. V návaznosti na další funkcionalitu fóra, například uživatelské hodnosti, se bere v potaz vždy jen počet faktografických příspěvků uživatele, na diskusní příspěvky není brán ohled.

Příspěvky v tématu se řadí podle typu - faktografické příspěvky se řadí primárně na začátku tématu, diskusní příspěvky se řadí az za nimi, dále pak podle data vložení, nebo je moderátor může přeskládat ručně (posunout nahoru či dolu). Obvyklé schéma plně vyplněného tématu je následující

- šablona / tabulka TTD
- text
- obrázkové přílohy
- diskuse

Doplňování informací se může zúčastnit každý, stačí přidat nový příspěvek s novou informací (znovu připomínám povinnost uvádět zdroj, informace bez zdroje je zcela k ničemu, nelze ověřit, vyhodnotit její relevanci vůči existujícím hodnotám a tak dále). Moderátor pak novou informaci posune na vhodnou pozici v rámci tématu, zapracuje nebo zedituje původní příspěvky.

Příspěvky do témat se vkládají pomocí editoru, který je na konci každého tématu (za předpokladu, že je uživatel přihlášen, nepřihlášený uživatel editor nevidí).A protože je náš web multijazyčný, vkládáme názvy jak česky, tak slovensky, anglicky a v originále (např. u jednotek, jmen osobností, měst a obcí apod). Správná volba názvu umožňuje ostatním uživatelům webu reagovat na váš příspěvek!
URL : https://www.valka.cz/Orientace-na-tomto-webu-t180574#530729Verze : 1
MOD