Main Menu
User Menu

Vědecko-výrobní soukromý jednotný Podnik Tetraedr [2001- ]

Scientific-Production Private Unitary Enterprise Tetraedr / Многопрофильное научно-производственное частное унитарное предприятие Тетраэдр

     
Název:
Name:
Vědecko-výrobní soukromý jednotný Podnik Tetraedr
Originální název:
Original Name:
Многопрофильное научно-производственное частное унитарное предприятие Тетраэдр
Historie názvů:
History of Names:
26.04.2001-DD.MM.RRRR Vědecko-výrobní soukromý jednotný Podnik Tetraedr
Obory výroby:
Production Subjects:
Vojenská produkce:
Protiletadlové raketové komplexy krátkého dosahu
Protiletadlové raketo-dělostřelecké komplexy
Radiolokační stanice
Imitátory vzdušných cílů


Civilní produkce:
Lékařské lasery
Systémy pro úpravu vody
Světelné zdroje
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
26.04.2001-DD.MM.RRRR Minsk
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
-
Vznik:
Founded:
26.04.2001
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR PLRK krátkého dosahu S-125-2TM Pečora-2TM / SR ADS S-125-2TM Pechora-2TM
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR PLRK krátkého dosahu 9K33-1T Osa-1T / SR ADS 9K33-1T Osa-1T
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR PLRK krátkého dosahu T38 Stilet / SR ADS T38 Stilet
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR PLRK krátkého dosahu Strela-10T / SR ADS Strela-10T
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR Víceúčelový PLRDK A3 / Multipurpose Missile and Gun System A3
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR RLS (metrový) P-18T / TRS-2D / Radar (meter) P-18T / TRS-2D
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR RLS (decimetrový) P-19T / TRS-2DL / Radar (decimeter) P-19T / TRS-2DL
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR Imitátor vzdušných cílů IVC-M1 / Aerial target simulator IVTs-M1
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR Imitátor vzdušných cílů IVC-M2 / Aerial target simulator IVTs-M2
Poznámka:
Note:
PLRK - protiletadlový raketový komplex
RLS - radiolokační stanice
Zdroje:
Sources:
Tetraedr (rusky)
Tetraed (english)
Tetraedr (arabian)
URL : https://www.valka.cz/Vedecko-vyrobni-soukromy-jednotny-Podnik-Tetraedr-2001-t180521#529449Verze : 0