Main Menu
User Menu

Pěší prapor III/102 [1942-1945]

3rd Infantry Battalion / Peší prápor III/102

     
Název:
Name:
Pěší prapor III/102
Originální název:
Original Name:
Peší prápor III/102
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
28.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1942-28.04.1945 Pěší pluk 102
Dislokace:
Deployed:
01.07.1942-16.10.1943 východoevropské válčiště
16.10.1943-28.04.1945 středomořské válčiště

Velitel:
Commander:
01.07.1942-10.03.1943 Šuška, L. (Stotník)
10.03.1943-DD.MM.RRRR Nerer, Pavel (Stotník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1942-16.10.1943 Kulometná rota 12/102
01.07.1942-16.10.1943 Pěší rota 10/102
01.07.1942-16.10.1943 Pěší rota 11/102
01.07.1942-28.04.1945 Pěší rota 9/102
16.10.1943-28.04.1945 Pěší rota 7/102
16.10.1943-28.04.1945 Pěší rota 8/102

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kliment, Charles K. - Nakládal, Břetislav: Slovenská armáda 1939-1945. Praha, Naše vojsko 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-III-102-1942-1945-t180217#528811Verze : 0
MOD