Main Menu
User Menu

SOV - ZS-82 (prostředek pro vedení psychologické války)

ZS-82 / ЗС-82

ZS-82 (ЗС-82, агитационная звуковещательная станция, agitačná akustická rozhlasová stanica)


Prostriedok určený na vedenie psychologických operácií na podvozku BRDM-2 (GAZ-41-14). Prehrávaním akustických záznamov pôsobí na vojenský personál i civilné obyvateľstvo. Akustické záznamy môžu mať propagandistický obsah, ale môžu byť aj varovaním pred nebezpečenstvom. Prostriedok je použiteľný aj na zabezpečenie kultúrnych podujatí (ozvučenie), alebo aj na simuláciu činnosti bojovej techniky v oblasti, kde sa technika nenachádza (prehrávaním záznamu pohybujúcej sa techniky.


Vozidlá majú akustický dosah do 6000 m, výkon aparatúry je 1000 W. Obsluha vozidla je možná až zo vzdialenosti 500 m.

Podľa medializovaných informácií boli vozidlá ZS-82 v počte 10 ks použité Ruskou armádou v prvej polovici roka 2014 v blízkosti Ukrajinských hraníc, aby simulovali pohyb vojenských kolón tvorených tankami a ďalšou pásovou technikou.


Zdroj: archív autora
sprotyv.info
www.russianarms.ru

SOV - ZS-82 (prostředek pro vedení psychologické války) - ZS-82

ZS-82
URL : https://www.valka.cz/SOV-ZS-82-prostredek-pro-vedeni-psychologicke-valky-t179882#528084Verze : 0
MOD