Main Menu
User Menu

9. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství) [1939-1939]

9 Dywizjon Artylerii Konnej (dowództwo)/9th Horse Artillery Battalion (Command)

     
Název:
Name:
9. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
Originální název:
Original Name:
9 Dywizjon Artylerii Konnej (dowództwo)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1939
Předchůdce:
Predecessor:
9. oddíl jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
27.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.03.1939-27.09.1939 Novohradská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
23.03.1939-25.03.1939 Baranowicze/Kościuszkovy kasárny /
25.03.1939-28.03.1939 Baranowicze / -Białystok-Tłuszcz-Sierpc/přesun po železnici /
28.03.1939-DD.06.1939 Borkowo Wielkie/? /
DD.06.1939-DD.MM.1939 Výcvikové středisko dělostřelectva Toruň/dělostřelecká střelnice /
DD.MM.1939-09.07.1939 Borkowo Wielkie/ /
08.07.1939 prostor Borkowo Wielkie-???-Konopaty/přesun /
09.07.1939-09.08.1939 prostor Konopaty/? /
09.08.1939 prostor Konopaty-Lubowidz/přesun /
09.08.1939-27.08.1939 Lubowidz/? /
27.08.1939 Lubowidz-???(prostor Jamielnik?)/přesun /
28.08.1939-04.09.1939 prostor Jamielnik(?)/? /
04.09.1939-05.09.1939 prostor Jamielnik(?)-???-les prostor Jaźwiny-???-Płock-prostor Radziwie/přesun /
05.09.1939-08.09.1939 prostor Radziwie/? /
08.09.1939-09.09.1939 prostor Radziwie-jižně Wyszogród/noční přesun /
09.09.1939-10.09.1939 jižně Wyszogród-Śladów-Kromnów-Polesie-Cybulice/noční přesun /
10.09.1939 prostor Cybulice-Grochale-Wilków-Krubiczew-prostor Kromnów/přesun /
10.09.1939-11.09.1939 prostor Kromnów-???-???-Kazuń-Nowy Dwór Mazowiecki-Jabłonna-Tarchomin-Annopol-Ząbki-Kawęczyn-Rembertów-Cechówka-prostor Wiązowna/přesun /
11.09.1939-13.09.1939 prostor Miłosna Stara/Wiązowna/? /
13.09.1939-14.09.1939 prostor Miłosna Stara/Wiązowna-??? (boj)-jižně Kołbiel-???-prostor Garwolin-lesy prostor Polesie Rowskie/přesun /
14.09.1939-15.09.1939 lesy prostor Polesie Rowskie-???-Korytnica-Ryki-Moszczanka-???-Łysobyki (od 1965 Jeziorzany)-???-Baranów/přesun /
15.09.1939-17.09.1939 prostor Baranów/? /
17.09.1939-18.09.1939 prostor Baranów-???-Starościn-prostor Nowy Staw/noční přesun / 2)
18.09.1939-19.09.1939 prostor Nowy Staw-???-západně Łęczna/noční přesun / 2)
19.09.1939-20.09.1939 západně Łęczna-Puchaczów-Siedliszcze-prostor Rejowiec (les severně železniční stanice)/noční přesun /
20.09.1939-21.09.1939 prostor Rejowiec-Depułtycze-Sielec-???-???-prostor Grabowiec/Wojsławice/noční přesun / 2)
21.09.1939-22.09.1939 prostor Grabowiec/Wojsławice-Czartoria-Horyszów-prostor Dub-prostor Kraczew/Sosnowa/noční přesun / 2)
22.09.1939-23.09.1939 Kraczew/Sosnowa-Karolówka-Krynice-les jižně Suchowola/noční přesun / 2)
23.09.1939 les jižně Suchowola-prostor Krasnobród (boj)-Podrusów-prostor Majdan Sopocki/přesun s bojem / 2)
23.09.1939-24.09.1939 prostor Majdan Sopocki-Oseredek-Huta Różaniecka-Maziarnia-Ruda Różaniecka/noční přesun / 2)
24.09.1939-25.09.1939 Ruda Różaniecka-prostor Płazów-Łówcza-Brusno-prostor Horyniec/Wólka Horyniecka/přesun / 2)
25.09.1939-27.09.1939 prostor Horyniec/Wólka Horyniecka-Budomierz / -Nahaczów-Kochanówka-Broszki-Bonów-Siedliska-???-Lipniki-Radonice-prostor Chliple-prostor Władypol/přesun / 2)

Velitel:
Commander:
23.03.1939-27.09.1939 Rohoziński, Tadeusz Erazm (podpułkownik artylerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.03.1939-27.09.1939 1. baterie 9. oddílu jízdního dělostřelectva
23.03.1939-22.09.1939 2. baterie 9. oddílu jízdního dělostřelectva
23.03.1939-27.09.1939 4. baterie 9. oddílu jízdního dělostřelectva
10.09.1939-12.09.1939 15. baterie jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:

23.03.1939-DD.09.1939 Oddílový průzkum 9. oddílu jízdního dělostřelectva 3)
23.03.1939-DD.09.1939 Spojovací četa 9. oddílu jízdního dělostřelectva 3)
23.03.1939-13(?).09.1939 Hospodářská správa+hospodářská četa 9. oddílu jízdního dělostřelectva 4)
23.03.1939-23(?).09.1939 Muniční kolona 9. oddílu jízdního dělostřelectva 5)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
Za boje v září 1939 byl oddíl na návrh gen. Anderse 11.11.1966 vyznamenán Kapitulou Řádu Virtuti Militari Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 13 303)
Poznámka:
Note:
1) Po boji s jednotkami sovětské 99. střelecké divize, 34. jezdecké divize a 29. tankové brigády, kdy byly u obce Władypol obklíčeny zbytky Jezdecké operační skupiny Anders, byly zbytky oddílu rozpuštěny.
2) Prostor dislokace jednotek brigády. Přesná dislokace velitelství oddílu není v uvedených zdrojích uvedena.
3) V uvedených zdrojích nejsou o činnosti a zániku oddílového průzkumu (spojovací čety) uvedeny žádné údaje. 20.09.1939 mělo velitelství oddílu značné ztráty při leteckém bombardování u obce Rejowiec.
4) V uvedených zdrojích nejsou o činnosti a zániku hospodářské správy a hospodářské čety uvedeny žádné údaje. Boguski však uvádí, že těžký trén byl 13.09.1939 u obce Wiązowna odříznut od zbytku oddílu. Byl pravděpodobně zničen.
5) V uvedených zdrojích nejsou o činnosti a zániku muniční kolony uvedeny žádné údaje. Kostrzewski a Zarzycki uvádějí zprávu palebného důstojníka 2. baterie, ppor. Grocholského, ve které uvádí, že muniční kolona byla 23.09.1939 soustředěna v lese mezi obcemi Suchowola a Radochoszcze. Téhož dne byla pravděpodobně rozprášena.
Zdroje:
Sources:
Belina-Brzozowski, Konstanty Karol: Załącznik do zeszytu ewidencyjnego, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.23/F/1
Boguski, Jerzy: Artyleria konna na szlaku wojennym Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Władysława Andersa w kampanii wrześniowej 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.23/F/3
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Kostrzewski, Andrzej: 9 Dywizjon Artylerii Konnej, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1996
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/9-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t179479#527118Verze : 5
MOD

Velitelská sestava velitelství oddílu:


velitel oddílu (dowódca dywizjonu) – 23.03.1939-27.09.1939 podplukovník dělostřelectva Tadeusz Erazm Rohoziński 1)
pobočník velitele oddílu (adiutant) – 23.03.1939-DD.09.1939 kapitán dělostřelectva Antoni Kowalewski 2)
průzkumný (zvědný) důstojník (oficer zwiadowczy) – 23.03.1939-DD.09.1939 poručík dělostřelectva Władysław Jaszczyński 3)
pozorovací důstojník (oficer obserwacyjny) – 23.03.1939-DD.09.1939 podpodporučík (poručík?) dělostřelectva v záloze Maurycy Ignacy Protasewicz 4)
styčný důstojník (oficer łącznikowy) - 23.03.1939-DD.09.1939 podpodporučík dělostřelectva v záloze Jan Nepomucen Psarski 5)
DD.09.1939-27(?).09.1939 podpodporučík dělostřelectva v záloze Konstanty Karol Belina-Brzozowski (?) 6)
spojovací důstojník (oficer łączności) – 23.03.1939-27.09.1939 kapitán dělostřelectva Antoni Pajdo 7)
účetní důstojník (oficer płatnik) – 23.03.1939-DD.MM.1939 podpodporučík intendanctva v záloze Józef Sadaj 8)
DD.MM.1939-DD.09.1939 kapitán intendanctva Jan Leopold Tomczyk 9)
proviantní důstojník (oficer żywnościowy) - 23.03.1939-DD.09.1939 praporčík (chorąży) Tadeusz Jaskólski 10)
zbrojní a plynový důstojník (oficer broni i przeciwgazowy)- 23.03.1939-DD.09.1939 poručík dělostřelectva Ryszard Eberhard 11)
lékař – 23.03.1939-DD.09.1939 podporučík lékař Aleksander Nowosielski 11)
veterinář – 23.03.1939-DD.09.1939 poručík vet. lékař Feliks Anczykowski 11)
velitel muniční kolony – 23.03.1939-DD.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze Tadeusz Władysław Zamajski 12)


Poznámka:
1) Ve dnech 05.09.1939-08.09.1939 byl zároveň velitelem dělostřelectva předmostí Płock. Po kapitulaci a rozvázání oddílu se snažil se skupinou svých dělostřelců proniknout do Maďarska. V noci 28./29.09.1939 byla skupina obklíčena německou jednotkou a zajata. Krátce nato ze zajetí unikl a dostal se přes Maďarsko do Francie, kde se v červnu 1940 zúčastnil bojů jako velitel I. oddílu 1. Vilenského lehkého dělostřeleckého pluku 1. granátnické divize (1 Dywizja Grenadierów). Po porážce Francie se dostal do Velké Británie, kde sloužil jako důstojník Výcvikového střediska dělostřelectva. DD.02.1945 byl jmenován velitelem 4. protitankového dělostřeleckého pluku 4. pěší divize. V roce 1947 se vrátil do Polska, kde 26.11.1949 zemřel ve Varšavě ve věku 55 let. Za boje ve Francii byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
2) Po kapitulaci a rozvázání oddílu se snažil se skupinou dělostřelců proniknout do Maďarska. 28.09.1939 padl u města Przemyśl do německého zajetí.
3) Po ukončení bojů se za neznámých okolností dostal do sovětského zajetí. DD.MM.1940 byl v Charkově zavražděn příslušníky NKVD. 05.10.2007 byl in memoriam povýšen do hodnosti kapitána.
4) Wojskowe Teki Archiwalne jej uvádějí jako podporučíka. Zarzycki a Kostrzewski jej uvádějí jako poručíka. Głowacki jej neuvádí v sestavě oddílu po 13.09.1939. DD.MM.1939 se za neznámých okolností dostal do sovětského zajetí. DD.MM.1940 byl zavražděn příslušníky NKVD. Jeho jméno je uvedeno v tzv. Ukrajinské katyňské listině.
5) Wojskowe Teki Archiwalne jej uvádějí jako styčného důstojníka po mobilizaci v březnu 1939. Zarzycki a Kostrzewski jej uvádějí k 01.09.1939 jako poručíka ve funkci velitele doprovodu bojové zástavy (oficer sztandarowy). Głowacki jej neuvádí v sestavě oddílu po 13.09.1939. Po ukončení bojů se dostal přes Maďarsko do Francie, kde se v únoru 1940 stal velitelem 10. protitankové dělostřelecké baterie 2. Varšavského dělostřeleckého pluku 2. pěší střelecké divize (2 Dywizja Strzelców Pieszych) a od 23.03.1940 velitelem její I. čety. 20.06.1940 s celou divizí překročil hranice se Švýcarskem a tam byl pravděpodobně internován. Po válce emigroval do Brazílie, kde v roce 1959 v Sao Paulu zemřel ve věku 48 let.
6) Zarzycki jej uvádí jako styčného důstojníka oddílu a zároveň jako průzkumného důstojníka 2. baterie. Wojskowe Teki Archiwalne a Kostrzewski jej uvádějí jako průzkumného důstojníka 2. baterie. On sám ve své zprávě uvádí, že byl zmobilizován teprve 22.04.1939 a byl průzkumným důstojníkem 2. baterie. Po ukončení bojů se vyhnul německému zajetí a dostal se přes Maďarsko a Itálii do Francie, kde 24.05.1940 napsal svou zprávu. Zemřel 05.09.1947 ve věku 34 let.
7) Po ukončení bojů se dostal do Francie, kde se v červnu 1940 zúčastnil bojů ve funkci zástupce velitele I. oddílu 1. Pomořanského těžkého dělostřeleckého pluku (1 Pomorski Pułk Artylerii Ciężkiej) 1. granátnické divize. Po rozpuštění divize (21.06.1940) se dostal do Velké Británie, kde byl povýšen do hodnosti majora. V létech 1941-1943 sloužil v 1. polském sboru ve Skotsku odkud byl odvelen k 2. polskému sboru jako velitel oddílu, zástupce velitele pluku a od léta 1944 do ledna 1945 jako velitel 1. lehkého dělostřeleckého pluku. Po demobilizaci zůstal v emigraci. V roce 1945 byl povýšen do hodnosti podplukovníka. Jako major byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 08894). Podle neověřené informace zemřel v roce 1961 ve věku 62 let.
8) Wojskowe Teki Archiwalne jej uvádějí jako účetního důstojníka po mobilizaci v březnu 1939. V období duben-srpen 1939 byl v této funkci nahrazen kpt. Tomczykem. Po ukončení bojů se vyhnul zajetí, ale v roce 1940 byl zatčen a do osvobození v roce 1945 byl vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen.
9) Před mobilizací v březnu 1939 byl hospodářským důstojníkem oddílu. Po mobilizaci pravděpodobně zůstal v mírové posádce a teprve dodatečně byl v období duben-srpen 1939 odvelen k oddílu do pole. Po ukončení bojů se za neznámých okolností dostal do sovětského zajetí. DD.MM.1940 byl v Charkově zavražděn příslušníky NKVD. 05.10.2007 byl in memoriam povýšen do hodnosti majora.
10) Głowacki jej neuvádí v sestavě oddílu po 13.09.1939. Jeho válečné osudy nejsou v níže uvedených zdrojích uvedeny.
11) Głowacki jej neuvádí v sestavě oddílu po 13.09.1939. Není uveden seznamu ztrát ani zajatých.
12) Po ukončení bojů se vyhnul zajetí a zapojil se do ozbrojeného odboje v řadách Svazu ozbrojeného boje (Związek Walki Zbrojnej (ZWZ)) a Zemské armády (Armia Krajowa (AK). 10.11.1944 byl na již osvobozeném území zatčen příslušníky NKVD a uvězněn. 02.12.1944 byl převezen do vězení v Lublinu a jeho další osudy nejsou známy. Pravděpodobně byl Posádkovým vojenským soudem v Lublinu odsouzen k trestu smrti a popraven.

Zdroje:
https://www.stankiewicze.com
https://www.straty.pl
https://www.katedrapolowa.pl/ofiary.php
Belina-Brzozowski, Konstanty Karol: Załącznik do zeszytu ewidencyjnego, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.23/F/1
Kostrzewski, Andrzej: 9 Dywizjon Artylerii Konnej, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1996
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Wojskowe Teki Archiwalne Tom 2, Mobilizacja marcowa 1939, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Warszawa 2012
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/9-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t179479#527120Verze : 1
MOD