Main Menu
User Menu

107. samostatný tankový prapor (Leningradský front) [1941-1941]

107th Detached Tank Battalion / 107-й отдельный танковый батальон

     
Název:
Name:
107. samostatný tankový prapor
Originální název:
Original Name:
107-й отдельный танковый батальон
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.08.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
13.11.1941
Nástupce:
Successor:
107. samostatný tankový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.08.1941-21.09.1941 ?
22.09.1941-24.10.1941 Něvská operační skupina
25.10.1941-05.11.1941 1. Něvská operační skupina
06.11.1941-13.11.1941 8. armáda
Dislokace:
Deployed:
09.08.1941-DD.09.1941 Leningrad, ? /
DD.09.1941-13.11.1941 Dubrovka, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-13.11.1941 Besprozvannyj, (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://ru.wikipedia.org/wiki/
URL : https://www.valka.cz/107-samostatny-tankovy-prapor-Leningradsky-front-1941-1941-t179220#526182Verze : 0
MOD