Main Menu
User Menu

Topografické oddělení [1950-1992]

Topographical Department

     
Název:
Name:
Topografické oddělení
Originální název:
Original Name:
Topografické oddělení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.08.1950-01.06.1954 Generální štáb Československé armády
01.06.1954-14.03.1990 Generální štáb Československé lidové armády
14.03.1990-31.12.1992 Generální štáb Československé armády
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-31.12.1992 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.08.1952-DD.MM.RRRR Klíma, Jan (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-06.05.1955 Klíma, Jan (Plukovník)
06.05.1955-31.01.1969 Klíma, Jan (Generálmajor)
08.11.1978-01.10.1987 Kebísek, Ladislav (Plukovník)
01.10.1987-30.04.1990 Kebísek, Ladislav (Generálmajor)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.1951-01.08.1952 3. vojenský zeměpisný ústav
DD.MM.1951-DD.MM.1952 1. vojenský zeměpisný ústav
DD.MM.1951-DD.MM.1952 2. vojenský zeměpisný ústav
01.08.1952-01.11.1954 Sklad map Harmanec
01.09.1952-01.10.1958 2. vojenský kartografický ústav
DD.MM.1952-DD.MM.1958 1. vojenský kartografický ústav
DD.MM.1952-31.12.1992 Vojenský topografický ústav
01.11.1954-01.10.1957 Ústřední sklad map
DD.MM.1954-DD.MM.1965 1. ústřední sklad topografických map
01.10.1957-01.10.1958 2. ústřední sklad topografických map
01.10.1958-31.12.1992 Vojenský kartografický ústav
01.10.1958-31.12.1992 Vojenský zeměpisný ústav
01.09.1962-31.10.1992 5. geodetický odřad
DD.MM.1965-31.12.1992 Ústřední topografická základna
DD.MM.1972-31.12.1992 Výzkumné středisko 090

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina ČSLA, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/Topograficke-oddeleni-1950-1992-t179208#526125Verze : 0
MOD