Main Menu
User Menu

Avia CS-92.7

     
Typ:
Type:
Avia CS-92
Výrobce:
Producer:
Automobilové závody, n.p., závod 2 Avia, Čakovice
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.1949
Výrobní číslo:
Construction Number:
CS-92.7
Číslo stroje:
Serial Number:
7
     
Provozovatel:
User:
Československo
Pohonná jednotka:
Engine:
DD.MM.1949-DD.MM.RRRR M-03
DD.MM.1949-DD.MM.RRRR M-03
DD.MM.1949-DD.MM.RRRR M-04?
DD.MM.1949-DD.MM.RRRR M-04?
Výzbroj:
Armament:
-
Datum převzetí:
Commissioned:
11.10.1950
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Vojenský útvar:
Unit:
11.10.1950-15.11.1950 Letecký výzkumný ústav
16.11.1950-DD.MM.RRRR Stíhací letka 5
Útvarové označení:
Unit Marking:
DD.11.1950-DD.11.1950 V-37
DD.11.1950-DD.MM.RRRR KR-37?
Poznámka:
Note:
Upravený z jednomiestneho Me 262A-1a.
Zdroje:
Sources:
Irra, Miroslav: Avia S/CS-92. Me-262 v československém letectvu
URL : https://www.valka.cz/Avia-CS-92-7-t178968#525618Verze : 0
MOD
Stroj vznikol úpravou z jednomiestneho Me 262A-1. Ku 14.11.1949 sa nachádzal v Avii. Bol určený na zástavbu motorov M-03, ktorá začala od februára 1949 a zalietaný s nimi bol asi až koncom roka 1949.
Vojenská správa ho prevzala 11.10.1950 (pravdepodobne už s motormi M-04?). V leteckom výskumnom ústave dostal označenie V-37.


Dňa 16.11.1950 bolo zverejnené jeho predanie od LVÚ ku Stíhacej letke 5, kde niesol označenie KR-37?.


Zdroj:
Irra, Miroslav: Avia S/CS-92. Me-262 v československém letectvu
URL : https://www.valka.cz/Avia-CS-92-7-t178968#526251Verze : 0
MOD