Main Menu
User Menu

Avia S-92.10

     
Typ:
Type:
Avia S-92
Výrobce:
Producer:
Automobilové závody, n.p., závod 2 Avia, Čakovice
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.1948
Výrobní číslo:
Construction Number:
S-92.10
Číslo stroje:
Serial Number:
10
     
Provozovatel:
User:
Československo
Pohonná jednotka:
Engine:
DD.MM.1948-DD.MM.RRRR M-04?
DD.MM.1948-DD.MM.RRRR M-04?
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR
Datum převzetí:
Commissioned:
26.10.1948
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Vojenský útvar:
Unit:
26.10.1948-15.11.1950 Letecký výzkumný ústav
16.11.1950-DD.MM.RRRR Stíhací letka 5
Útvarové označení:
Unit Marking:
DD.10.1948-15.11.1950 V-39? V-40?
16.11.1950-DD.MM.RRRR KR-39? KR-40?
Poznámka:
Note:
Ak boli poradové čísla LVÚ prideľované chronologicky, ide o V-39.
Zdroje:
Sources:
Irra, Miroslav: Avia S/CS-92. Me-262 v československém letectvu
URL : https://www.valka.cz/Avia-S-92-10-t178967#525617Verze : 0
MOD
Začiatkom októbra 1948 bol prepravený vlakom do Žatca, kde bol zmontovaný. Zálet stroja vykonal v Žatci Antonín Kraus 19.10.1949 a 22.10.1949. Potom dňa 26.10.1948 absolvoval predvádzací a kontrolný let s Antonínom Krausom a kpt. let. Leopoldom Šromom, ktorý v rovnaký deň vykonal preberací let. Bol pridelený Leteckému výzkumnému ústavu, kde lietal ako V-39? V-40?


16.11.1950 bolo zverejnené jeho premiestnenie od LVÚ ku Stíhacej letke 5, kde dostal označenie KR-39? KR-40?.


Zdroj:
Irra, Miroslav: Avia S/CS-92. Me 262 v Československém letectvu
URL : https://www.valka.cz/Avia-S-92-10-t178967#526230Verze : 0
MOD