Main Menu
User Menu

Avia S-92.8

     
Typ:
Type:
Avia S-92
Výrobce:
Producer:
Automobilové závody, n.p., závod 2 Avia, Čakovice
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.1948
Výrobní číslo:
Construction Number:
S-92.8
Číslo stroje:
Serial Number:
8
     
Provozovatel:
User:
Československo
Pohonná jednotka:
Engine:
DD.MM.1948-DD.MM.1949 M-04
DD.MM.1948-DD.MM.1949 M-04
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR M-03
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR M-03
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR
Datum převzetí:
Commissioned:
21.10.1948
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Vojenský útvar:
Unit:
21.10.1948-DD.MM.RRRR Letecký výzkumný ústav
Útvarové označení:
Unit Marking:
DD.10.1948-DD.MM.RRRR V-38?
Poznámka:
Note:
Ku dňu 14.11.1949 vykonávaná zástavba motora M-03 (BMW 003).
Zdroje:
Sources:
Irra, Miroslav: Avia S/CS-92. Me-262 v československém letectvu
URL : https://www.valka.cz/Avia-S-92-8-t178965#525614Verze : 0
MOD
V júli 1948 bol prepravený vlakom do Žatca, kde bol zmontovaný. Zálety vykonal Antonín Kraus od 20.07. do 23.09.1948. Následné kontrolné a ďalšie lety vykonali do 21.10.1948 kpt. let Leopold Šrom, Antonín Kraus a por. let. Ondrej Kostík. Preberací let vykonal kpt. let. Leopold Šrom 21.10.1948. Stroj bol prevzatý a pridelený Leteckému výzkumnému ústavu (LVÚ), kde lietal s označením V-38?.
Ku 14.11.1949 na ňom bola vykonávaná zástavba motora M-03. Bol určený na skúšky v LVÚ.


Nebol uvedený medzi lietadlami predanými od LVÚ ku Stíhacej letke 5 v októbri - novembri 1950.


Zdroj:
Irra, Miroslav: Avia S/CS-92. Me-262 v československém letectvu
URL : https://www.valka.cz/Avia-S-92-8-t178965#526228Verze : 0
MOD